Vilde storke yngler atter i Danmark

NATUR – Danmark har denne sommer for første gang siden 2006 tre ynglepar af hvid stork. Et nyetableret par i Nørreådalen ved Viborg giver forhåbninger om flere storke i det danske landskab. De midtjyske storke er nemlig de første vilde storke siden 2007, der slår sig fast ned i vores natur, skriver Dansk Ornitologisk Forening.

Et helt nyt storkepar ved Øby i Nørreådalen øst for Viborg giver forhåbninger om, at Danmark igen kan blive et gæstfrit land for ynglende storke og ikke blot et transitland for fugle på træk. Arkivfoo: CC BY flickr Marie Hale

Hans Skov, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) førende storkeekspert finder det »yderst positivt«. Han har nøje fulgt den danske storkebestand i mere end fire årtier.

- Det er yderst positivt, at Danmarks tredje storkepar i år er vilde fugle sydfra, som selv har kunnet finde så meget føde i Nørreådalen, at de er blevet hængende hele sommeren, så parret nu er etableret og helt sikkert vil vende tilbage til reden næste år, hvis storkene ellers slipper for uheld på deres træk. De senere år har storkene i Danmark generelt sultet om sommeren, og det har været nødvendigt at fodre ynglefuglene, hvis de skulle have unger på vingerne, siger han.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: