Ny rekord for Danmarks kongeørne

NATUR – Fire nye unger får snart luft under vingerne. Der er opfostret 41 udfløjne unge kongeørne i Danmark fra 1998 til 2018.

Danmark har aldrig før haft så mange ynglende kongeørne. Foto: Anders Tøttrup

For første gang har Danmark fem par ynglende kongeørne, alle i det nordjyske. Fire unger er på vej på vingerne i de kommende uger efter et 2017, hvor den danske bestand af kongeørne for første gang i knap 20 år mislykkedes med ynglen.

Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Kongeørnen etablerede sig som ny dansk ynglefugl i 1998. Formentlig ynglede kongeørnen også i Danmark tilbage i 1800-tallet, men man ved det ikke med sikkerhed.

Ornitologerne har talt fem ynglepar, der udgør Danmarks bestand af kongeørne med den sydøstlige del af Vendsyssel som årets mest frugtbare ørneterræn.

Formentlig plads til en halv snes kongeørne-par
Tschering Clausen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) artscaretaker for kongeørnen, fortæller:

- Der er to unger i Hals Nørreskov og én unge fra et helt nyt ynglepar i Hals Sønderskov. I Tofte Skov i Lille Vildmose kommer én unge ud at flyve, mens Vildmosens erfarne par i Høstemark Skov ikke får noget ud af det. Ej heller kommer der unger på vingerne fra parret i Store Vildmose. Vi kan dog glæde os over, at bestanden af danske kongeørne nu tæller fem veletablerede ynglepar, siger han til Dansk Ornitologisk Forenings nyhedstjeneste.

Han samler alle data om ørnene, og sammen med fire redekoordinatorer holder han et vågent øje med udviklingen i bestanden.

Potentielle yngleområder i Vest- og Sydjylland
Med årets facit på fire unger er der fostret 41 udfløjne unge kongeørne i Danmark i perioden 1998-2018. Der menes at være plads, føde og territorier til måske en halv snes kongeørnepar i det danske landskab.

Ovstrup Hede ved Herning og Borris Hede øst for Skjern er realistiske mulige ynglesteder. Også Randbøl Hede og Harrild Hede i Sydjylland, der tidligere har haft besøg af kongeørne, er potentielle yngleområder.

Der skønnes også at være muligheder for flere par kongeørne i Thy, Hanherred, og i de store hedeplantager i Midtjylland. Også Vendsyssel kan komme yderligere med som ørneterræn, blandt andet i Jyske Ås-området.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: