Viceborgmester dømt for at tømme søer

NATUR – Haderslevs viceborgmester Benny Bonde, Liberal Alliance får stadfæstet bøde ved Landsretten og skal retablere to af tre drænede og opfyldte søer på sine marker.

Man må ikke bare sløjfe søerne på sine marker. Foto: Colourbox

En sag om dræning og opfyldning af søer på svineavler og byrådsmedlem Benny Bondes (LA) marker ved Haderslev er nu blevet afgjort i landsretten.

Ifølge JydskeVestkysten blev den sønderjyske politiker i dag fundet skyldig i overtrædelse af naturbeskyttelsesloven ved at have drænet og fyldt to søer på sine marker op med jord. Søerne måler mellem 400 og 500 kvadratmeter.

Det koster viceborgmesteren en bøde på 10.000 kroner samt tvangsbøder, indtil de to søer er reetableret. Dommen er i det store hele en stadfæstelse af byrettens dom bortset fra, at en tredje sø ikke skal reetableres.

Det er bare noget jord
- Den ene er der jo endnu og den anden er bare noget jord, jeg har fyldt op i lavningen. Det er meget lidt, jeg skal lave. Det kan jeg lave mellem 10 og 12 i kirketiden en søndag, siger LA-politikeren til JydskeVestkysten.

Miljøsagen fik fra byrådsperiodens begyndelse konsekvenser for Bonde, der både er viceborgmester og formand for teknik- og miljøudvalget. Udvalgskollegerne nægtede at uddelegere retten til at træffe formandsafgørelser til ham, som det ellers er kutyme.

I december 2015 forsøgte udvalgsmedlem Svend Brandt fra Enhedslisten efter byretsdommen at få ham afsat som formand og fik i udvalget tilslutning fra socialdemokraterne Søren Rishøj Jakobsen og Karl Gunnar Gregersen, men det lykkedes ikke at få flertal i det syv mand store udvalg, der udover Bonde tæller Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti samt Keld Valentin og Ole Bang Jensen fra Venstre.

Ingen konsekvenser
Dommen får tilsyneladende ikke konsekvenser for viceborgmesterens formandspost.

Enhedslistens Svend Brandt mener ikke, han kan blive siddende, når han er dømt inden for udvalgets område. Derimod bakker borgmester Hans Peter Geil (V) ham op

- Forsømmelsen er ikke er så slem, at han ikke kan være formand. Jeg vil ikke moralsk dømme ham ude, siger Hans Peter Geil ifølge JydskeVestkysten.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: