Der skal være huller til smådyr i vildsvinehegnet

NATUR – Der skal ikke hegnes ved bysamfund og beboelse. Men ellers skal det 1,5 meter høje hegn gå de 70 kilometer fra Vadehavet til Flensborg Fjord.

Svinehegnet skal beskytte eksporten af svinekød. Hegnet bliver 70 kilometer langt og vil koste 80 millioner kroner. Foto: Colourbox

Et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse er et skridt nærmere. Miljøstyrelsen sender nu et udkast til en tilladelse til vildsvinehegnet i høring indtil den 18. juli, oplyser styrelsen om hegnet, der bliver 70 kilometer langt, 1,5 meter højt og graves en halv meter ned i jorden.

Det skriver dknyt.dk.

Linjeføringen er udformet, så der tages hensyn til landskabet og naturen herunder Natura 2000-områder. Der skal desuden være en række åbninger i hegnet blandt andet ved veje, og for hver 50-100 meter vil der skulle være små passager på 20 gange 20 centimeter, så mindre dyr kan passere.

Udgangspunktet er, at hegnet skal være 1,5 meter højt og gravet 0,5 meter i jorden – begge dimensioner der skal forhindre vildsvin i at hoppe over hegnet eller grave sig under hegnet. Hvor der er et vandløb eller en grøft tæt på hegnet, så der opstår en ‘voldgravseffekt, kan hegnshøjden reduceres til ca. 1,2 meter. Hegnet skal derudover være konstrueret til at kunne modstå trykket fra et fuldvoksent vildsvin, som forsøger at forcere det.

Kommuner: Et meget vidtgående projekt
Det er regeringen, der har besluttet, at der skal etableres et vildsvinehegn som led i bekæmpelsen af afrikansk svinepest. Naturstyrelsen bliver ansvarlig for etableringen, og Miljøstyrelsen skal give tilladelse til etablering af hegnet efter den særlige vildsvinehegnslov.

Ifølge dknyt.dk kalder Aabenraa Kommune vildsvinehegnet for ‘et meget vidtgående projekt’ og peger på, at det vil have konsekvenser for både naturen og befolkningen ved grænsen.

Tønder Kommune stiller spørgsmålstegn ved, hvad der skal ske med hegnet efter 2022, som hegnet indtil videre er finansieret til, og stiller også spørgsmålstegn ved, om de tyske naboer er blevet hørt nok.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: