Vi vil ikke betale løsepenge for rent drikkevand

KOMMENTAR – Godkendelserne af nye sprøjtegifte er fup. Trods alle forsikringer om det modsatte viser det sig nemlig gang på gang, at landbrugets gifte alligevel siver ned til grundvandet, hvorefter vandforsyningen må lukke boringen.

Egedal Kommune vil beskytte grundvandet mod rester af sprøjtegift. Foto: Colourbox

Egedal kommune har som den første i landet besluttet at beskytte sit drikkevand mod landbrugets sprøjtegifte.

Kommunen har allerede fundet spor af sprøjtegifte i vandet, ganske vist under grænseværdierne, men man vil ikke bare vente med hænderne i skødet, mens forureningen vokser sig så omfattende, at den kan true borgernes sundhed.

Derfor er der varslet sprøjteforbud for 67 hektar jord omkring Bjellekær Kildeplads, der leverer rent drikkevand til 30.000 københavnere.

Minkavler Martin Merrild, der er formand for den private interesseorganisation Landbrug og Fødevarer, protesterer mod sprøjteforbuddet og beskylder kommunen for at være usaglig. Han siger i Politiken: »Når et sprøjtemiddel er godkendt, er det ud fra den forudsætning, at der skal være drikkevand under landbrugsjorden i Danmark«. Basta og så er den ikke længere.

Godkendelserne er fup
Når flere kommuner alligevel føler sig tvunget til at forbyde sprøjtning af drikkevandets kildepladser, skyldes det, at man for længst har indset, at godkendelserne er fup. Trods alle forsikringer om det modsatte viser det sig nemlig gang på gang, at landbrugets gifte alligevel siver ned til grundvandet, hvorefter vandforsyningen må lukke boringen.

Nok så væsentligt er det at spørge borgere og politikere – og landbruget ­ om det rimelige i, at vi skal betale millioner af kroner i ‘løsepenge’ for at redde drikkevandet. Jordejerne kræver skyhøje beløb for at skåne vandet, men billigst for samfundet ville det være at tage formand Merrild på ordet og forbyde hvert eneste sprøjtemiddel, straks det findes i grundvandet.

Godkendelsen må jo så være åbenlyst forkert, ifølge Merrilds postulat.

En annulleret godkendelse vil være ganske gratis i modsætning til ‘løsepenge’-systemet. Miljøstyrelsen kan passende begynde med de vidt udbredte glyposat­-holdige sprøjtemidler. De findes ikke bare i vandløb og søer men også i grundvandet – og i børnenes urin.

Forbruget i dansk landbrug er steget voldsomt til over 1000 tons aktivt giftstof om året, så det ville batte ganske meget.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: