Vi har højest 20-23 ulve i Danmark

NATUR – Der findes højest 20-23 ulve i Danmark. Op til fire af dem kan være hunner, vurderer Liselotte Wesley Andersen, seniorforsker ved DCE i Aarhus. I Tyskland vokser ulvebestanden med 25 procent årligt.

Der er op mod 23 ulve i Danmark, vurderer forskerne men højest fire af dem er hunner. Foto: Colourbox

Forskere fra Staten Naturhistoriske Museum har sået tvivl om de DNA-analyser, som ligger til grund for forskernes bud på, hvor mange ulve der er i Danmark. Men kritikken afvises blankt af forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som står bag analyserne.

Forskerne har hidtil troet, at der var omkring 40 ulve, men i sidste uge nedjusterede de antallet på grundlag af DNA-analyser. I dag vurderer forskerne, at der højest er 20-23 individer, hvoraf én til fire ulve er hunner, mens resten er hanner.

Hidtil er der fundet ulvesekvenser i 25 procent af de analyserede prøver af ekskrementer fra 2012-2015, oplyser DCE-laboratoriet i Aarhus. Hvor mange ulve, de positive prøver repræsenterer, er svært at vurdere, erkender forskerne, men de hidtidige estimater har vist, at der er højest 20-23 forskellige ulve, som i perioden har været i Danmark.

Hund og ulv ligner genetisk hinanden
- DNA-profilerne er usikre på grund af, at det er gamle prøver der har ligget i naturen i lang tid. Det har været betingelserne for arbejdet med at få et overblik over forekomsten af ulv i Danmark, siger Liselotte Wesley Andersen, seniorforsker ved DCE.

Derfor har DCE-laboratoriet benyttet en metode, der specifikt fanger ulv eller hund, fordi de to genetisk ligner hinanden. Herefter opformerer forskerne det fundne DNA og kan så afgøre, om der er tale om en ulv eller ej.

Metoden er rettet mod prøver med en lav DNA-mængde fra den pågældende art. Det er hovedårsagen til, at DCE finder spor efter ulve i flere af de indsamlede prøver sammenlignet med de andre laboratorier. Det er grunden til, at DCE-forskerne afviser, at deres resultater kan skyldes forurening med DNA fra andre arter.

Kan med sikkerhed skelne
- Vi kan med sikkerhed skelne DNA-sekvenser fra andre arter i vores analyser – også mellem ulv og ræv, understreger seniorforsker Liselotte Wesley Andersen.

Prøverne bliver indsamlet af et netværk af frivillige, der med stort engagement gennemsøger skovene for at finde ulvelignede ekskrementer og herefter indleverer dem til DCE’s laboratorium. Afhængig af prøven og dens tilstand, er forskerne i stand til at se, om der er spor efter ulv.

- Den mere nøjagtige analysemetode og vores dedikerede frivillige betyder, at vi finder flere prøver, der er positive for ulv, siger Liselotte Wesley Andersen.

DCE-forskerne afviser også, at 23 ulve skulle være et urealistisk antal så kort tid efter at arten første gang blev konstateret i Danmark.

- Da ulve er mobile dyr, behøver det faktum, at der har været konstateret op til 23 dyr i en periode ikke at betyde, at disse individer fortsat er i landet, siger seniorforsker ved DCE, Peter Sunde.

Ulvebestanden i Tyskland vokser 25 procent årligt
Ifølge ham vokser ulvebestanden i Tyskland med cirka 25 procent om året, og sidste år var der mere end 35 ulvefamilier i vores sydlige naboland.

- På denne baggrund er 23 hovedsageligt strejfende individer ikke noget stort antal. Forekomsten af ulve bekræftes i øvrigt af uafhængige informationskilder som for eksempel vores systematisk opsatte vildtkameraer, som viser tilbagevendende forekomst af ulve i de områder, hvor kameraerne sidder, siger Peter Sunde.

På grund af de forskellige analyseresultater udvider DCE samarbejdet med Tyskland for at forske videre i metodens muligheder og vil tage initiativ til at blindteste metoden yderligere.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: