Vi forbruger 1,6 jordkloder

KLIMA – Vi lægger nu beslag på ressourcer, der svarer til 1.6 jordkloder. Vores forbrug er tredoblet siden 1950. Allerede 8. august går vi i minus for i år. Den dag er det Earth Overshoot Day.

På mandag har vi brugt hele jordklodens ressourcer for i år. Vi har nu brug for 1,6 jordkloder.

På mandag er det Earth Overshoot Day 2016. Allerede 8. august har verdens befolkning opbrugt de ressourcer på landjorden, i havene og i atmosfæren, som er til rådighed for i løbet af hele 2016, skriver Information.

Det betyder, at al forbrug burde stoppe, hvis vi skulle holde os inden for klodens evne til at holde trit med vores voksende forbrug og gendanne de ressourcer og den biokapacitet, verdensbefolkningen trækker på. Resten af året lever vi over evne, tærer på den naturkapital som burde holdes intakt.

1,6 jordkloder
Den globale befolkning på 7,44 milliarder mennesker lægger nu beslag på 1,6 jordkloders kapacitet.

- Vi trækker på biosfærens hovedstol frem for at leve af dens årlige rente, skriver organisationen Global Footprint Network (GFN), som siden 2003 har arbejdet med eksperter og myndigheder kloden over for at holde øje med udviklingen i det biosfærebelastende forbrug.

Datoen, hvor vi overskrider grænsen og begynder at undergrave biokapaciteten, er år for år faldet tidligere.

Global Footprint Networks estimater peger på, at der ikke siden 1970’erne har været balance mellem det globale forbrug og planetens evne til at gendanne ressourcer. Hvor ’overshoot day’ i 1981 skønnedes at være faldet den 14. december, hed det i år 2000 den 9. oktober, i 2010 den 21. august og nu altså den 8. august. Fortsætter den udvikling, vil vi om godt et årti have sprængt det globale budget, allerede når det halve år er gået.

Overforbruget kan ikke fortsætte
- Menneskeheden kræver simpelthen mere, end Jorden kan levere. Dette overforbrug kan ikke fortsætte ret længe, skriver GFN i sin annoncering af dette års dato.

Når fiskebestande kollapser, skovområder forvandles til udpinte jorde, drikkevandskilder tørrer ud, global opvarmning udløser ekstrem nedbør og oversvømmelser, så er det regionale eksempler på, at biosfæren ikke kan følge med, skriver Information.

Vi bruger løs i så højt et tempo, at Jorden ikke kan følge med.

Vores forbrug er tredoblet siden 1950
Overbelastningen skyldes især, at vi i kraft af det materielle velstandsniveau, høje vareforbrug og megen transport stadig har et stort fossilt energiforbrug pr. indbygger samt at vi har et højindustrielt landbrug med en stor animalsk produktion.

Ifølge forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen, Nordea, at den gennemsnitlige danskers forbrug tredoblet siden 1950. Ifølge Rockwool Fondens rapport Vi der bor i Danmark dækker det blandt andet over, at forbruget af penge til stadig større og bedre boliger er 12-doblet i tiden frem til 2008, mens antallet af biler er vokset fra én bil pr. 38 danskere i 1950 til én bil pr. tre danskere i år 2000 og endnu flere siden.

- Forbruget stiger stadig stille og roligt, siger Ann Lehman Erichsen til Information.

Læs hele artiklen i Information

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: