Vestkystens Hitler-bunkers fjernes

VESTKYSTEN – Transportministeriet, Miljøministeriet og en række kystkommuner indleder til sommer arbejdet med at fjerne en række farlige bunkers ved Vestkysten.

En af de mange betonklodser langs Vestkysten, der nu skal fjernes. /Foto: CB BY Flickr Peter Leth

Kystdirektoratet har sammen med Naturstyrelsen og fire vestkystkommuner bevilget i alt ca. 12 mio. kroner til arbejdet med at fjerne en række af de farligste bunkers fra den 2. Verdenskrig på den jyske vestkyst.

I første omgang vil arbejdet koncentrere sig om de bunkers, der ligger umiddelbart nær vandkanten, og som er så forvitrede af vind og vejr, at de udgør en fare for turister og badesikkerheden.

Planen er, at projektet med at nedbryde de ca. 70 år gamle betonbunkers finansieres i et samarbejde mellem Kystdirektoratet, Naturstyrelsen og de berørte kommuner. I første omgang er det bunkers, der er placeret i kommunerne Thisted, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig, hvor langt de fleste bunkers er placeret.

600 bunkers langs den jyske vestkyst
Der er registreret i alt ca. 600 bunkers langs den jyske vestkyst, men kun omkring 100 af dem skal fjernes, lyder vurderingen i forhold til tilstand og placering bør fjernes. Den første bunker bliver revet ned i næste måned.

Det knuste beton og de store mængder armeringsjern kan genbruges i andre sammenhænge.
Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har samlet ca. 10 mio. kroner til formålet, og de berørte kommuner forventes at yde et bidrag, der svarer til 20.000 kroner for hver bunker, der er placeret i den enkelte kommune.

Transportminister Henrik Dam Kristensen er  meget glad for, at badesikkerheden for de tusinder af turister og andre gæster, der hvert år besøger den jyske vestkyst nu bliver forbedret.

- Det er vigtigt, at alle kan føle sig trygge, når de færdes og benytter sig af vores kyster. Jeg er meget tilfreds med, at staten og kommunerne nu står sammen om et fælles initiativ i forhold til bunkers, siger han.

Et mørkt kapitel
- De gamle bunkere er et vidnesbyrd om et mørkt kapitel i Danmarks historie, som vi aldrig må glemme, siger fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr.

- Men vi må også erkende, at flere af bunkerne har medført en risiko for både badegæster og turister. Nu sørger vi for at få fjernet mange af de farlige bunkers til glæde for alle, der opholder sig ved og nyder vores smukke natur på den jyske vestkyst.

Borgmestrene fra de fire vestkystkommuner bifalder initiativet og er glade for at kommunerne kan bidrage til arbejdet med at gøre en lang række kyststrækninger langs Vesterhavet sikrere for de mange turister og besøgende, der hvert år indtager kysten i forbindelse med ferie eller fritiden.
Kommunernes Internationale Miljøorganisation, KIMO, har gennem en længere årrække kæmpet for at få fjernet de farlige bunkere og udtrykker stor tilfredshed med, at det nu endelig sker.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: