Verdens mest ambitiøse energipolitik

ENERGIFORLIG – Med dagens energiforlig fører Danmark igen verdens mest ambitiøse energipolitik, siger energi- og klimaminister Martin Lidegaard.

Martin Lidegaard (Foto:Carsten Snejbjerg)

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der tager et afgørende skridt på vejen mod et samfund, der er fri for kul, olie og naturgas.

Regerings-partierne, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative står bag aftalen, der sætter rammerne for klima- og energipolitikken frem til 2020 og retningen helt frem til 2050.

Bredeste og grønneste forlig nogensinde

- Det er tale om det bredeste, det grønneste og det længstvarende energiforlig nogensinde i Danmark. Dermed skriver vi i dag et stykke energipolitisk danmarkshistorie. I det daglige politiske arbejde er vi forskellige nuancer af rød og blå. Men sammen har vi i dag lagt grunden til en grøn fremtid, siger klima- energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Med de initiativer, der bliver taget i aftalen, vil CO2-udledningen i 2020 være 34 procent mindre, end den var i 1990. Energiforbruget vil være faldet med 12 procent i 2020 i forhold til 2006. Godt og vel 35 procent af vores energi vil komme fra vedvarende energikilder og knap 50 procent af vores elforbrug vil komme fra vind. Samtidig sikrer forliget, at erhvervslivet som helhed – og energisektoren i særdeleshed – får stabile rammer at arbejde ud fra.

- Det er store forandringer, der skal ske i de kommende år. Men partierne har med dette forlig sat gang i en omstilling, der kan styrke erhvervslivets konkurrenceevne og sikre borgerne mod de voldsomme prisstigninger på fossile brændstoffer, siger Martin Lidegaard.

To store havvindmøllerparker

Forligspartierne er enige om at fortsætte den udvikling, som har gjort Danmark til et af de mest energieffektive lande i verden. Samtidig er der taget beslutning om at opføre to store havvindmølleparker på henholdsvis Kriegers Flak og Horns Rev. Der vil også blive investeret i sol, bølger, biomasse og biogas.

- Danmark bliver igen det førende land i verden, når det handler om at omstille til grøn energi. Det vil ruste os til en fremtid, hvor olie og kul stiger i pris. Og det vil skabe nogle af de arbejdspladser, som vi har så hårdt brug for i de kommende år, siger Martin Lidegaard.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: