Vedvarende Energis blad bliver digitalt

RÅSTOF – Vedvarende Energi opgiver papirudgaven af magasinet Råstof. Efter knap 40 år bliver magasinet relanceret og skal fremover alene udkomme på nettet.

Råstof sætter i det første digitale nummer fokus på den manglende regulering af CO2-udledningen fra skibe og fly. Foto: Colourbox

Den digitale platforms mange muligheder gør, at magasinets formidling af energi- og klimaområdet bliver mere levende, lyder det fra redaktionen. Det skal ske med blandt andet infografiker, videoer og et stærkt visuelt udtryk.

Samtidig håber redaktionen bag Råstof, at læserne vil interagerer med hinanden og være med i klimadebatten.

Kan gøre mere end på papir
Men selvom artiklerne kommer til at give en anden læseoplevelse end tidligere, er kvaliteten af indholdet stadig den samme, lover redaktøren.

- Både visuelt og indholdsmæssigt læner vi os op ad vores papirversioner af Råstof, så alting er ikke nyt, siger Claus Christensen, Råstofs ansvarshavende redaktør.

- Men når vi udkommer i en elektronisk form, kan vi gøre en masse ting, som ikke er muligt på papir. Vi kan vise infografikker, videoer og lydoptagelser, der er med til at gøre vores artikler mere levende, og som gør læseoplevelsen mere spændende, forklarer han.

Reportager og baggrund
Råstof beskæftiger sig med energi, klima, bæredygtighed og miljø og skriver både om nationale og internationale emner. Artiklerne spænder over reportager, interviews, baggrundsartikler, bogomtaler med mere.

I det første digitale nummer af det digitale Råstof kan man for eksempel læse om den manglende regulering af skibe og flys CO2-udledninger. Med begge transportformer i kraftig vækst udgør de en større og større trussel mod klimaet, skriver Råstof.

Læs Råstof her

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: