Ulovlig GMO-raps fundet på danske marker

GMO – NaturErhvervstyrelsen har destrueret tre små markarealer med ulovlige genmodificerede raps. Der var tale om en afprøvning af en ny rapssort, som ved en fejl var blevet forurenet med GMO materiale.

En rapsmark med tydelige spor efter marksprøjten. Foto: Ulla Skovsbøl

NaturErhvervstyrelsens har fundet ulovlige genmodificeret raps på danske forsøgsmarker. Styrelsens kontrollører satte tirsdag de tre små markarealer på hver 30 kvadratmeter i karantæne og sikrede sig, at planterne efterfølgende blev destruerede.

Det er forbudt at dyrke GMO-afgrøder til kommerciel brug i Danmark, og ifølge NaturErhvervstyrelsen er der ikke sket utilsigtet iblanding med ikke-godkendt GMO i såsæd de sidste 15 år.

Fundet blev gjort, efter at EU’s varslingsystem i sidste uge rundsendte nyheden om en sending raps, som indeholdt ikke-godkendt GMO materiale.

Opdaget i England
Rapsen kom oprindelig fra Frankrig, men blev opdaget i England. Her udsendte man et europæisk varsel, og søndag havde NaturErhvervstyrelsen identificeret den eneste danske modtager af rapsen.

Virksomheden bag rapsafprøvningen havde handlet i god tro, og forureningen med GMO var kun på 0,39 procent. Det indikerer ifølge myndighederne, at iblandingen er sket ved en fejl.

GMO-rapsen er ikke godkendt i EU, og derfor er der nultolerance. På anbefalinger fra eksperter fra Århus Universitet blev destruktionen af planterne foretaget med stoffet glyphosat.

- Det er yderst sjældent, at vi oplever den slags i Danmark, siger chefkonsulent, Kim Holm Boesen, fra NaturErhvervstyrelsen.

- Det viser heldigvis, at EU’s varslingssystem virker. Vi har nu igangsat en undersøgelse af, hvordan vi i fremtiden kan undgå, at ikke godkendt genmodificeret materiale kan ende i jorden i Danmark,

Ingen spredningsrisiko
Da rapsen ikke havde blomstret endnu, er der ingen spredningsrisiko. Styrelsen vil i de kommende år sikre sig, at de berørte marker bliver overvåget og fremspirende planter behandles med glyphosat.

Fakta om GMO-raps

  • Afprøvningen er sket med hybridrapsen HRC918, der endnu ikke er godkendt til dyrkning i EU, og som ved en fejl er blevet forurenet med 0,39 procent af GM-rapskonstruktionen OXY-235, udviklet af Bayer CropScience.
  • I England og Skotland er HRC918 blevet afprøvet i 23 små dyrkningsfelter, hvor alle planter er blevet destrueret.
  • Derudover er der sket mindre afprøvning i Frankrig, Ungarn, Polen, Tyskland, Tjekkiet, Rumænien og Danmark.
  • I Danmark er dyrkningsafprøvningen sket på tre små markarealer på hver 30 kvadratmeter.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: