NOAH: Ingen grund til GMO-afgrøder

GMO – GMO-teknologien rummer flere problemer end svar på landbrugets og fødevareforsyningens udfordringer, mener miljøorganisationen NOAH.

GMO-afgrøder anvendes i stor udstrækning til foder og løser ikke verdens sultproblemer, mener NOAH..

Brugen af sprøjtegift stiger med brugen af GMO. Årsagen er, at de fleste GMO-afgrøder er udviklet til at virke sammen med en sprøjtegift. Det udvikler resistent ukrudt, som igen kræver stærkere sprøjtegifte. GMO skaber et landbrug baseret på helt ens planter, som mindsker biodiversiteten og gør fødevareproduktionen sårbar.

Det skriver miljøorganisationen NOAH i en pressemeddelelse og slår fast, at der ikke er videnskabelig enighed om de sundhedsmæssige konsekvenser, hvor især virkningen med sprøjtegift er påvist problematisk for husdyr fodret med GMO-foder.

Leverer ikke på problemerne
- GMO-teknologien er så problemfyldt, at det ikke giver nogen mening at overveje den, siger June Rebekka Bresson fra NOAH.

- Samtidig har GMO ikke leveret på de problemer, teknologien har hævdet at kunne løse: Vi ser ingen forhøjede udbytter, ingen øget fødevareproduktion og ingen svar på klimaudfordringen, understreger hun.

GMO-teknologien forværres af, at få store, globale virksomheder kontrollerer de patenterede GMO-afgrøder, så landmændene bliver afhængige af de dyre frø, når de skal købe såsæd. Det rammer især  fattige bønder i udviklingslandene, og GMO-afgrøder får derfor den omvendte effekt på fødevaresikkerheden.

Vi mangler ikke teknologien
June Rebekka Bresson peger også på, at de fleste GMO-afgrøder anvendes som foderafgrøder til kvæg, svin og fjerkræ og derfor ikke anvendes i et forsøg på at brødføde befolkningen. Løsningerne findes derimod allerede, mener hun.

- Der produceres allerede flere kalorier, end vi har brug for på verdensplan. Vi mangler ikke teknologien, men i stedet lige adgang til ressourcer, lige fordeling og en større produktion af fødevarer i stedet for foder. Genmodificerede afgrøder er derimod i sig selv problematiske, da de er dyre at udvikle og bruge, kræver et højt energiinput og skaber landbrug, der ikke er modstandsdygtige, forklarer June Rebekka Bresson.

I stedet for at satse på GMO bør vi udvikle på de planteafgrøder, som har oprindelse i lokalområder og er tilpasset det lokale klima verden over, mener NOAH.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: