Udbrud af bipest på Fyn og Sjælland

BIER – Fyn, Vestsjælland og Københavns-området ramt af ondartet bi-pest. Udbruddet forventes dog ikke at brede sig i større grad.

Ifølge NaturErhvervstyrelsens Centrale Bigårdsregister er danske honningbier flere steder især på Fyn og Sjælland i øjeblikket ramt af ondartet bipest.

Sygdommen optræder i bierne med varierende udbrud og på forskellige lokaliteter i de enkelte år. Sidste år var det specielt Sønderjylland, der blev ramt, og i år er der registreret flere udbrud på Fyn og Sjælland, specielt på Vestsjælland og i Københavnsområdet.

Ondartet bipest er en meget smitsom sygdom, som slår honningbiernes larver ihjel. For at undgå store tab i biavlen er konstant kontrol og bekæmpelse nødvendig, lyder meldingen fra NaturErhvervstyrelsen.

- Ved mistanke om ondartet bipest kræver vi, at der bliver taget kontakt til den lokale biinspektør. En tavleprøve skal indsendes til Offentlig Bisygdomsbekæmpelse, og her bliver prøven analyseret, siger akademisk medarbejder Birgitte Lund fra NaturErhvervstyrelsen.

- Viser det sig, at det er ondartet bipest, vil biinspektørern behandle de angrebne bifamilier og i øvrigt inspicere alle bigårde indenfor en given radius for at forhindre spredning af den smittefarlige bakterie, som er årsag til udviklingen af ondartet bipest, forklarer hun.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: