Tre ud af fire vil styrke naturen

NATUR – Danmark skal være foregangsland for biodiversitet, og borgerne er klar til at betale en del af regningen.

Naturens mangfoldighed skal styrkes, mener et stort flertal af danskerne.

Sådan lyder en af hovedkonklusionerne på Naturstyrelsens og Teknologirådets borgertopmøde om biodiversitet lørdag den 28. januar i Odense.

På mødet deltog knap 200 borgere fra hele landet i en debat og afstemning om emner som det åbne land, skov, hav og fjorde og den bynære natur.

82 procent: Danmark skal være foregangsland

Borgerne lagde mere vægt på hensynet til naturen end hensynet til landbrug, skovbrug, fiskeri.

Hele 82 procent af de adspurgte svarede, at Danmark skal være foregangsland, når det gælder biodiversitet. Også selvom regningen lyder på eksempelvis 500 kroner pr dansker om året.

Utraditionelle veje

Desuden var mange klar til at gå utraditionelle veje for at sikre naturen som fx privat sponsorering af naturområder med synlig reklame.

Der blev stemt om 28 spørgsmål i seks kategorier, og afstemningsresultaterne bliver en del af grundlaget for Miljøministerens planer for Danmarks fremtidige natur.

 

FAKTA: Ud af de 28 spørgsmål var der
klare udmeldinger fra borgerne, blandt andet:

  •  Syv ud af ti mener, at naturarealet i Danmark skal udvides på bekostning af landbrugsarealet.

  • Otte ud af ti borgere mener, at grønne områder tæt på byen skal gøres mere vilde af hensyn til biodiversiteten.

  •  Ni ud af ti mener, at sprøjtegifte i private haver og sommerhuse skal forbydes.

  •  To ud af tre mener, der skal udsættes bisonokser i nogle af de danske skove. Spørgsmålet om der igen skal være ulve i den danske natur delte borgerne midt over med halvdelen for og halvdelen imod.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: