Danmark får dobbelt så meget vild skov

NATUR – Vi får nu 13.800 ekstra hektar med mere vild natur over hele landet. 45 forskellige skove bliver til ny urørt skov og biodiversitetsskove.

Socialdemokratiet vil have 75.000 hektar urørt skov, hvor naturen får første prioritet. Regering har udpeget 13.800 hektar. Foto: Verdens Skove

Gribskov, Silkeborgskovene, Gråstenskovene, Klinteskoven på Møn og Skagen Klitplantage er bare nogle af de mange statsejede skove, hvor der i fremtiden bliver mere vild skov. Det ligger nu fast, hvor i landet vi kan se frem til ny urørt og anden biodiversitetsskov, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

I alt udlægges der over de kommende 50 år 13.800 hektar i 45 forskellige skove i det meste af Danmark. Det svarer til at beskytte ca. 13 mio. træer, så hver dansker får omkring to vilde træer i statens skove. Det er Naturpakken fra 2016, som nu mere end fordobler arealet af urørt og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar.

- Vi vil have bedre plads til arterne, vildskaben og eventtyret i de danske skove, erklærer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Han kalder det »den mest ambitiøse udlægning af urørt skov og anden biodiversitetsskov nogensinde i Danmark«.

- Vi skaber store sammenhængende områder, hvor naturen får lov til at gå sin gang til glæde for blandt andet insekter og svampe. Det viser, at regeringen i den grad leverer på den grønne front. Vi giver danskerne mere vild natur i de danske skove og nye naturoplevelser med masser af gamle og rådne træer fulde af liv, lyder det stolt fra ministeren.

Naturformidler Morten D.D. Hansen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus er knap så imponeret.På twitter tilføjer han tørt, at arealet med urørt skov de næste 50 år vil vokse med 0.08 kvadratmeter i sekundet. Det svarer ca. til et Fjällräven siddeunderlag.

Thor Hjarsen, der er biolog i WWF Verdensnaturfonden hæfter sig ved, at en femtedel af de allervigtigste statsskove ikke er med.

Danmarks nye vilde skove er stadig åben hele døgnet
Ekstra 13.800 hektar bliver til enten urørt skov eller anden biodiversitetsskov, hvor naturen har førsteprioritet. Men det betyder ikke, at der er adgang forbudt. Som altid er der fri adgang i døgnets 24 timer på statens arealer, og det vil forsat være muligt at lave friluftsaktiviteter. Ordførerne fra aftalepartierne er tilfredse med, at udpegningen nu er på plads.

- Mere urørt og anden biodiversitetsskov giver danskerne helt nye muligheder for en anderledes gåtur i skoven, hvor børnene kan klatre på væltede træer, og man kan nyde kaffen på en væltet træstamme. Det er helt centralt for Dansk Folkeparti, at naturen stadig er åben for danskerne, siger miljøordfører Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti.

Carsten Bach, der er miljøordfører for Liberal Alliance kalder det »en milepæl i dansk naturpolitik«.

- Med udpegningerne tager vi et fantastisk skridt for naturen, ikke mindst i Gribskov, hvor vi med indsatsen skaber det i særklasse største sammenhængende skovområde i Danmark, hvor naturen har førsteprioritet, siger Mette Abildgaard, miljordfører for de konservative.

Aftalepartiernes forslag til udpegning af urørt skov i 45 skove har været i offentlig høring i foråret, og det har givet anledning til mindre justeringer. Antallet af skove, som nu udlægges som urørt eller anden biodiversitetsskov, er fortsat 45, mens hektartallet med nyudpegninger er steget fra 13.600 til 13.800. Det skyldes først og fremmest, at der er blevet korrigeret for unøjagtigheder i kortmaterialet.

Udpegningerne er en del af aftalen om regeringens naturpakke. Der er i årene 2016-2019 afsat i alt 87,9 millioner kroner til indsatser vedrørende biodiversitetsskov, oplyser miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

FAKTA om urørt skov

I urørt skov og anden biodiversitetsskov har naturen førsteprioritet. Dette er tilladt og forbudt, når de er udlagt

Forbudt i urørt skov:

 • Skovdrift.
 • Fjernelse af træer og dødt ved.

Tilladt i urørt skov:

 • Naturpleje for at gavne biodiversitet, herunder afgræsning med større dyr for at opnå en mere naturlig dynamik.
 • Friluftsliv for borgerne.
 • Bekæmpelse af invasive arter.
 • Fældning af træer der er til gene for trafikken, friluftslivet, fortidsminder eller udgør en sikkerhedsrisiko.
 • Jagt og fiskeri.

Anden biodiversitetsskov

 • Der må gerne være en træproduktion i anden biodiversitetsskov, men hovedformålet på arealet er biodiversitet.
 • Der efterlades minimum 15 ældre træer pr. hektar til naturligt henfald og død.
 • Dødt træ fjernes ikke.
 • Friluftsliv, jagt og fiskeri, bekæmpelse af invasive arter med videre er tilladt lige som i en urørt skov.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: