Tre af fire: Klima-forandringer er reelle

KLIMA – Tre fjerdedele af danskerne anerkender den globale opvarmning og hver anden dansker ønsker en skærpet klimapolitik. Det viser nye målinger fra CONCITOs Klimabarometeret 2013.

Tre ud af fire danskere anerkender, at klimaforandringerne er en realitet, og at vi mennesker bidrager til de globale klimaforandringer.

75 pct. af danskerne anerkender, at den gennemsnitlige temperatur på jorden er stigende, mens kun 9 pct. mener, det ikke er tilfældet. 82 pct. mener, at klimaforandringerne er menneskeskabte og 76 pct. mener, at vi mennesker i høj grad eller i nogen grad kan gøre noget for at mindske dem.

Det fremgår af 2013-udgaven af CONCITOs Klimabarometer, som måler og analyserer udviklingen i danskernes viden, holdninger og handlinger i forhold til klimaudfordringen. Selve målingen er foretaget af analysevirksomheden SSI blandt 1020 repræsentativt udvalgte danskere.

Vi har selv et ansvar
- Halvdelen af løsningen ligger i at anerkende problemet, og derfor er det glædeligt, at så mange danskere anerkender den globale opvarmning. Samtidig er det opløftende, at et stort flertal af danskerne mener, at vi selv har et ansvar for at mindske klimaforandringerne – som borgere, forbrugere og gennem politiske beslutninger, siger chefkonsulent i CONCITO, Michael Minter.

Graden af bekymring over klimaforandringerne er nogenlunde stabil. 68 % svarer, at de i høj grad eller i nogen grad er bekymrede over klimaforandringerne. Bemærkelsesværdigt mange – nemlig 70 pct. mod 58 pct. i sidste års måling – peger på mere ekstreme storme og skybrud som en af de konsekvenser klimaforandringerne vil få i deres levetid.

Knap en tredjedel af danskerne mener, at klimaforandringer er et vigtigt tema, når de skal stemme til folketingsvalget, og hver anden vælger ønsker, at deres parti gør mere for at imødegå klimaforandringerne, hvilket er en lille stigning siden 2012-målingen.

Flere går ind for grønne afgifter
Der er også sket en bemærkelsesværdig stigning i andelen af danskere, som går ind for at øge de grønne afgifter på el, varme, benzin osv., hvis indkomstskatten sænkes tilsvarende.

Opbakningen til en sådan grøn omlægning af skatterne er steget fra 41 pct. i 2012-målingen til 52 pct. i 2013-målingen.

- Lige som sidste år ønsker mange vælgere en skærpet dansk klimapolitik, og en stor del af vælgerne mener fortsat, at de politiske partier udviser for lidt handlekraft klimaområdet, siger Michael Minter.

Dermed giver målingen et klart mandat til at skrue op for klimaambitionerne, når politikerne i det kommende år skal forhandle om gennemførelse af regeringens klimaplan, nye klima- og energimål i EU samt vedtagelse af en ny dansk klimalov, siger han.

Link til Klimabarometeret

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: