Tilskud til restaurering af vandløb

Kommuner kan søge om tilskud til restaurering af vandløb. Foto: Colourbox

VANDLØB – Til og med den 17. juni 2014 er det muligt at søge om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Kommuner kan nu søge om tilskud til forundersøgelser eller gennemførelse af vandløbsrestaurering.

Der er i 2014 afsat 60 mio. kr. til tilskudsordningen. I den første ansøgningsrunde blev der indsendt 114 ansøgninger for ca. 41 mio. kr. Det betyder, at den finansielle ramme for denne ansøgningsrunde er minimum 19 mio. kr.

NaturErhvervstyrelsen tager forbehold for at hæve rammen ud over de 60 mio. kr.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: