Testcenter for vindmøller indvies

Alle er velkomne, når Testcenter Østerild indvies den 6. oktober. Østerild er det første sted i verden, hvor vindmøller på højde med Storebæltsbroens pyloner kan testes og videreudvikles under optimale vindforhold.

Hvis 50 procent af Danmarks energiforbrug i 2020 skal dækkes af strøm fra vindmøller, er det nødvendigt at udvikle møller, der er betragteligt større end dem, vi har i dag.

En mølle er langt mere end et tårn med vinger; det er en kompliceret højteknologisk maskine med op til 20.000 komponenter, som skal spille optimalt sammen, for at møllen yder en tilfredsstillende mængde strøm. I Østerild Klitplantage er de optimale geografiske og vejrforhold til stede for at kunne måle og teste, siger eksperterne.

Eneste testcenter

- Testcentret er foreløbig det eneste sted i verden, hvor fremtidens store vindmøller kan afprøves, siger rektor for DTU, Anders Bjarklev.

- Sammen med vindmølleindustrien kan DTU’s forskere her fortsætte det stærke samarbejde med vindindustrien, der har gjort Danmark førende inden for udvikling af ny vindmølleteknologi. Testcenter Østerild er forudsætningen for, at vi kan fastholde viden og sikre arbejdspladser inden for vindmølleindustrien Danmark, siger han.

Ved indvielsen vil miljøminister Ida Auken, borgmester Lene Kjelgaard, Thisted Kommune, adm. direktør for Vestas Wind Systems A/S, Ditlev Engel og teknologichef hos Siemens Henrik Stiesdal være til stede. Ministeren er glad for, at DTU påtager sig opgaven med at drive det statsejede testcenter.

Danmark skal være i front

- Testcenteret i Østerild viser, at regeringen arbejder målrettet på en grøn omstilling af Danmark. Vi skal ikke blot sørge for at bruge mindre energi og sætte et mindre aftryk i miljøet. Vi skal være dem, der udvikler de grønne produkter, som resten af verden allerede nu efterspørger. Med testcenteret i Østerild vil vi sikre os, at Danmark bliver ved med at være helt i front, når det gælder udviklingen af teknologi til udnyttelse af vedvarende energi, siger Ida Auken.

Testcentret rummer i alt syv teststande. Vestas og Siemens har hver købt to købt stande, og Siemens har allerede rejst en 197 meter høj mølle på en af dem. DTU råder over de sidste tre stande; en er udlejet til kinesiske Envision, og to er pt. i udbud.

Vicedirektør på DTU Vindenergi, Peter Hjuler Jensen siger:

- Testcenter Østerild bliver en fantastisk base for DTU’s forskning inden for meteorologi, vindmølleteknologi og ikke mindst nettilslutning, som er helt afgørende for, at strømmen effektivt kan nå ud til borgerne.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: