Teknologisk Institut får grønt lys til at håndtere cannabis

LANDBRUG – Forsøgsordning med medicinsk cannabis og øget brug af hamp kræver, at man præcist kender indholdet af euforiserende stoffer i råvarerne. Teknologisk Institut er nu blevet godkendt af Lægemiddelstyrelsen til håndtering af cannabisprodukter.

Teknologisk Institut er blevet godkendt af Lægemiddelstyrelsen og skal nu hjælpe virksomheder med analyser og produktudvikling af cannabis-produkter. Foto: Teknologisk Institut

Teknologisk Institut i Aarhus er blevet godkendt af Lægemiddelstyrelsen til håndtering af cannabisprodukter. Dermed kan Teknologisk Institut hjælpe virksomheder med analyser samt produktudvikling af cannabis-baserede produkter.

Et stigende antal forbrugere efterspørger plantebaserede proteinalternativer, og hamp har igennem længere tid været en mulig råvare i den sammenhæng.

Som en ny udvikling trådte der desuden ved årets start en forsøgsordning i kraft, som tillader brugen af medicinsk cannabis. Dette giver en naturlig efterspørgsel efter egnede produkter og grobund for en helt ny industri.

Brugen af cannabis kræver dog i begge tilfælde, at man præcist kender mængden af euforiserende stoffer (THC) i råvaren. Det kan der nu analyseres for på Teknologisk Institut.

- På Teknologisk Institut oplever vi et stigende antal virksomheder, der henvender sig for at få analyseret en råvare eller et produkt for cannabinoider som eksempelvis THC med henblik på at sælge eller videreprocessere til medicinsk brug eller fødevarer. Derfor har vi nu indhentet tilladelsen til at håndtere cannabis, så vi kan foretage disse analyser, fortæller Sara Kobbelgaard, seniorspecialist  ved Teknologisk Institut.

Høj præcision i analyser
Teknologisk Institut anvender den metode, som er anbefalet af FN og samtidig er meget præcis.

- Den høje præcision i vores metode giver den fordel, at virksomhederne kan være sikre på, at de overholder kravene. Mens TLC giver en mere kvalitativ vurdering af, om der er THC til stede eller ej, så kan GC kvantificere indholdet, siger specialist Bianca C. Perez de Lucani, Teknologisk Institut.

Metoden kan benyttes til at bestemme indholdet af THC og øvrige indholdsstoffer i planter, ekstrakter og produkter. Derudover kan Teknologisk Institut hjælpe med at bestemme det totale indhold af protein og olie, fedtsyresammensætning, udbytte/indhold af eksempelvis terpener, produktfarve samt flygtige stoffer/aromaer. På den måde opnås der en samlet karakterisering.

Produkt- og procesoptimering
Èn ting er indholdet af cannabinoider, en anden er processeringen og anvendelsen af råvaren. Her kan Teknologisk Institut hjælpe med udvikling og optimering af ekstraktionsprocesser, produktudvikling samt vurdering af holdbarhed. Endelig kan der også arbejdes med tilpasning og test af smagen.

- Vi kan hjælpe hele vejen fra analysen af råvaren, til udvikling og optimering af ekstraktionsprocesser og produkter samt vurdering af holdbarheden og smag. På den måde kan virksomheder få maksimalt udbytte af råvaren og dermed deres kommercielle produkt, siger seniorspecialist Sara Kobbelgaard, Teknologisk Institut.

Endelig kan Teknologisk Institut hjælpe med at optimere dyrkningen af cannabis, så dens egenskaber rammer det ønskede i forhold til anvendelsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: