Mikroalger kan erstatte soja i fremtidens landbrug

LANDBRUG – Dansk producerede mikroalger, dyrket på land, skal i projekt støttet af Innovationsfonden supplere importeret soja som foderprotein til landbruget.

Mikroalger kan opnå meget høje vækstrater og kan dyrkes på arealer, der ellers ikke egner sig til landbrug. De er klimavenlige og kan produceres lokalt i Danmark. Foto: Teknologisk Institut

I fremtiden skal proteinfoder til landbruget, som i dag er baseret på importeret soja, kunne erstattes af foderprotein, som stammer fra dansk dyrkede mikroalger. Algerne forsynes med CO2 og næring fra biogasindustriens sidestrømme.

Projektet, ReMAPP, som er støttet af Innovationsfonden, forventes at kunne producere proteiner fra alger med et arealforbrug, som er op til ti gange mindre end ved konventionelle foderafgrøder.

Tilpasset dansk klima
- Mikroalger har længe været i forskernes søgelys, da de kan opnå meget høje vækstrater og kan dyrkes på arealer, der ellers ikke egner sig til landbrug. Algerne bliver en blandet kultur tilpasset det danske klima, hvilket giver en robust produktion og en lang dyrkningssæson, siger projektlederen, centerchef Jesper Mazanti Aaslyng, Teknologisk Institut.

- Vi oplever kunde- og forbrugersegmenter i Europa, der ser en interesse i kød- og mejeriprodukter, der ikke baserer sig på importerede foderproteiner. Vi vil gennem dette projekt give kunderne mulighed for at vælge en fuldstændig ny lokalproduceret løsning, som samtidig ikke går på kompromis med proteinkvaliteten. Potentialet i ReMAPP projektet vil yderligere styrke Danmarks position i den globale landbrugssektor, siger Jonatan A. Dickow, R&D Biotechnology Manager i HAMLET PROTEIN A/S.

Testmarker i Holsted
De første testmarker med alger, dyrket i rørformede poser udvikles på Teknologisk Institut i Taastrup. Herefter skal der opføres et system på 800 kvadratmeter opføres ved biogasanlægget NGF Nature Energy Holsted i Sydjylland, som producerer 13 millioner kubikmeter biogas årligt.

NGF Nature Energys bioanlæg i Holsted vil kunne forsyne en produktion af algeprotein på 4.700 ton årligt til en værdi på ca. 20 millioner kroner. En produktion af denne størrelse vil dog kræve et dyrkningsareal på omkring 275 hektar

ReMAPPs konsortium dækker repræsentanter fra både industri og forskningsinstitutioner, som i fællesskab bringer processen hele vejen fra dyrkning og høst til konservering, processering, og fodersikkerhed til der er skabt et færdigt produkt, som kan afsættes til landbruget som dansk produceret og klimavenligt foder, der kvalitetsmæssigt kan sammenlignes med soja.

Fremtidens protein
- Det forventes at verdens befolkning vil øges med mere end 30 procent over de næste 30 år. Dette medfører et akut øget behov for fødevarer og foder og dermed også foderprotein. Den traditionelle foderproduktion bliver mere og mere begrænset af faktorer som tilgængelig, dyrkbar jord, korte vækstsæsoner og stor klimabelastning, Her kan produktion af foderprotein fra mikroalger blive et godt supplement, siger Jesper Mazanti Aaslyng.

Innovationsfondens har investeret 18 millioner kroner ud af et samlet budget på 26 millioner kroner. Projektet løber frem til 2022.

Algerne dyrkes i et lukket miljø i solide og simple posereaktorer, formet som lange rør og forsynes med CO2 og næringsstoffer fra biogasindustrien, hvor stofferne er restprodukter. Det giver en betragtelig reduktion af produktionsomkostningerne og en hidtil uset bioøkonomisk fordel inden for foderproduktion, oplyser Teknologisk Institut.

De første testmarker med alger dyrkes i rørformede poser, der er udviklet på Teknologisk Institut i Taastrup.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: