Tang skal blive til mad og hudcreme

MAD – Tang er rige på næringsstoffer og kan blive til både mad, foder og hudcreme. Et nyt projekt skal vise, hvor stort potentialet er for at dyrke flere afgrøder i danske farvande.

Interessen for at anvende tang i madlavninger stiger. Her er det kursister i Aarhus, som studerer dagens fangst i Aarhus Bugt. Foto: Ulla Skovsbøl

Havet kan forsyne os med andet end fisk og skaldyr, og eksperter siger, der er gode muligheder for at dyrke flere tang-afgrøder i farvandene omkring Danmark og Færørerne.

Mange tangarter er rige på næringsstoffer, og flere af algernes bioaktive stoffer kan med fordel benyttes i forbindelse med fremstilling af fødevarer og kosmetik.

I et projekt finansieret af Innovationsfonden er det målet at dyrke tang i form af brunalger i danske og færøske farvande.

Brunalgerne indeholder forskellige stoffer såsom antioxidanter, protein, polysakkarider og mineraler, som kan benyttes inden for produktion af funktionelle ingredienser i foder, fødevarer og hudcremer.

Eksempelvis har sukkermolekylet laminarin vist sig at have aniti-tumor, anti-koagolative, anti-inflamatoriske og anti-koagulerende virkning.

Foder, mad og hudcreme
- Det handler om at bruge algerne til foder, fødevareingredienser og hudcremer. Stofferne i algerne skal raffineres til den renhedsgrad, der måtte være behov for, siger Anne-Belinda Bjerre, adjungeret professor på Aalborg Universitet og seniorkonsulent på Teknologisk Institut.

- I andre tilfælde kan det være en fordel at høste algerne til foder eller fødevarer direkte ude på snorene i havet, når indholdsstofferne er størst, og forsøge at undgå en raffineringsproces. Derfor har vi stor opmærksomhed på sæsonudviklingen af algernes bioaktive stoffer, så naturen også kan raffinere det for os, siger hun.

Alger har ingen rødder, men limer sig fast på for eksempel reb. Man forsøger også at anvende 2D-tekstiler, der ligner lagner i metermål, hvor man kan dyrke på begge sider af lagenet. Foto: Ulla Skovsbøl

Alger har ingen rødder
Alger har ingen rødder. I samme øjeblik en algecelle møder et fast legeme, limer den sig fast.

I øjeblikket arbejder man med at dyrke alger på andet end reb. Eksempelvis 2D-tekstiler der ligner lagner i metermål, hvor man kan dyrke på begge sider af lagenet og opnå en stor produktion.

MAB4 er et projekt med et konsortium af nationale og internationale alge- og bioraffineringseksperter fra universiteter, GTS-institutter, små og mellemstore virksomheder samt relevante industrielle slutbrugere.

Resultaterne fra MAB4 vil være retningsgivende for interessenter fra industrien og fremtidig dyrkning af tang.

Almindeligt i Østen
Reb på reb fulde af tangplanter under havoverfladen er et velkendt syn især i Østen, men dyrkningen af tang er endnu på et beskedent niveau i Danmark og resten af Europa.

Projektet sigter imod at dyrke tang og udvinde dets kemiske stoffer til produktion af foder, fødevareingredienser og hudcremer på en klimarigtig måde.

Dermed kan det også afhjælpe behovet for landbrugsjord, hvor der dårligt er plads til at dyrke flere afgrøder.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: