Tættere bevoksning lokker nye fuglearter til Peberholm

NATUR – Gulbug og løvsangere har nu etableret sig på Peberholm, hvor plantelivet i stigende grad vokser til.

Naturen bryder igennem på Peberholm. Foto: Peter Brinch, Øresundsbroen

Naturen på den kunstige ø Peberholm, som blev bygget som fundament for Øresundsbroen, har fået lov til at udvikle sig uden indblanding fra mennesker. Udviklingen er gået meget hurtigere, og har budt på en langt større mangfoldighed og variation, end forventet.

Der er efterhånden registreret mere end 550 plantearter, 700 insektarter og cirka 30 arter af ynglefugle, den grønbrogede tudse samt pattedyrene mus og hare på øen.

Første kragerede
For første gang er der blevet fundet en kragerede i et birketræ, og sangfuglene gulbug og løvsanger, som normalt trives bedst i skove og krat. Samtidig er der en lille tilbagegang i de arter, som har det bedst med helt åbne områder.

Der er stadig gode muligheder for fugle, som foretrækker åbent terræn, som eksempelvis måger, viber og enkelte terner, men det er tydeligt, at naturen på Peberholm er i forandring.

Det store antal gæs (bramgæs og grågæs) har efterhånden skabt et tyndt lag af tørv, som danner grobund for mosser og planter.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: