Syv private haver med regnvandsløsninger

REGNVAND – Haveselskabet indvier på torsdag syv haver, hvor man kan se meget forskellige løsninger inden for privat regnvandshåndtering. Det foregår i Middelfart torsdag 10. oktober kl. 15.30.

Syv haver med forskellige bud på regnvandsløsninger.

Haveselskabet byder torsdag velkommen til indvielse og fremvisning af nye og spændende regnvandsløsninger i syv private haver. I er meget velkomne til at deltage i arrangementet, lyder det fra Haveselskabet.

- Vi har etableret syv meget forskellige haver, men fælles for dem alle er, at 95 procent af tag- og overfladevandet nedsives i haven, og resten ledes på overfladen til en å i skoven. En både billigere, smukkere og mere miljøvenlig løsning end separatkloakering for både forsyning og haveejer, skriver Haveselskabet i en pressemeddelelse.

Regnvandsløsninger er fremtiden

Der er et vejrskifte på vej inden for regnvandshåndtering. Regnvand er ikke affald, men en ressource. I Haveselskabets projekt flytter regnvand fra de snævre og usynlige kloakrør under jorden til den fleksible og klimarobuste overflade i de private haver.

Regnvandsløsningerne i haverne er blevet til i tæt samarbejde med de enkelte borgere, som ud over den fremtidssikrede og miljøvenlige løsning, har opnået æstetisk og rekreativ merværdi. Det betyder, at haverne er ligeså forskellige som deres ejere.

Projekt ditRegnvand er finansieret af Villum Fonden og gennemføres i samarbejde med NIRAS og i tilfældet Middelfart med Middelfart Kommune og Middelfart Forsyning.

Læs mere om projektet på www.ditregnvand.dk.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: