Svineproducenter skal isoleres på sygehuse

MRSA – Alle svineproducenter skal fremover isoleres ved akut indlæggelse på landets sygehuse på grund af smittefaren fra den resistente svinebakterie MRSA.

Alle svineproducenter, der indlægges på sygehuset, bør fremover isoleres fra andre patienter og holdes i karantæne, indtil lægerne har konstateret, at de ikke er smittet med MRSA. Foto: Colourbox

Sundhedsmyndighederne skærper nu kursen over for den multiresistente bakterie MRSA, der har spredt sig fra svinestaldene til stadig flere mennesker. 68 procent af alle besætninger med slagtesvin er inficeret med MRSA.

På grund af smittefaren anbefaler Sundhedsstyrelsen i en ny vejledning, at alle svineproducenter, der indlægges på sygehuset, fremover isoleres fra andre patienter og holdes i karantæne, indtil lægerne har konstateret, at de ikke er smittet med MRSA.

Det fremgår af den vejledning, der er sendt i høring blandt en lang række af landets styrelser og faglige organisationer, skriver Ingeniøren.

Holdes i isolation
Tidligere blev alle patienter, der blev indlagt på danske hospitaler for at få foretaget kirurgiske indgreb, blot spurgt, om de tidligere havde fået påvist MRSA, haft kontakt til smittede, modtaget behandling i udlandet eller haft kontakt med svinebesætninger.

Men denne praksis skal nu ændres, så patienter, som dagligt eller ugentligt har arbejdet i en svinestald ikke alene bliver podet forud for eller ved indlæggelse, men bliver holdt i isolation, indtil svaret foreligger, typisk inden for 24 timer.

Ifølge Henrik Westh, klinisk professor og leder af MRSA-videnscentret på Hvidovre Hospital, bliver alle svineproducenter oftest podet hos egen læge forud for et planlagt indgreb.

Er den positiv, vil landmanden modtage sin behandling på isolationsstue. Ved ikke-planlagte indgreb skal landmanden altså nu også isoleres, indtil prøvesvarene foreligger.

Antallet af patienter, der er blevet smittet med resistente bakterier, stiger år for år og er seksdoblet siden 2012.

Eksempler på MRSA-smitte på minkfarme
- Der er strammet op, fordi vi nu ser så mange smittede i landbrugene, at det er svært at ignorere, siger Henrik Westh til Ingeniørens netnetmedie.

Lægerne vil også fremover rette søgelyset mod patienter, der inden for de seneste seks måneder har haft arbejde på minkfarme eller har husstandsmedlemmer, der har.

De seneste par år er der nemlig dukket flere eksempler på MRSA-smitte op blandt personer med kontakt til minkfarme, skriver Ingeniøren.

Hård kritik af Fødevareministeriet

Hans Jørn Kolmos kritiserer myndighederne for at forsøge at tale problemerne ned.

Tidligere i denne uge rettede Statsrevisorerne en hård kritik mod Fødevareministeriets håndtering af problemerne med MRSA.

Hans Jørn Kolmos, professor og dr.med. på Syddansk Universitet mener, at myndighederne alt for længe har ladet stå til uden at gøre noget.

- Jeg har prøvet at advare Fødevarestyrelsen og Fødevareministeriet siden 2010. De har intet foretaget sig, men til gengæld brugt tid på at tale problemerne ned, siger han til Ritzau.

Fødevareminister Eva Kjær Hansen har sagt, at hun tager kritikken til efterretning og har lovet, at hun vil kigge ministeriets manglende indsats mod MRSA efter i sømmene.

- Alt, hvad der er lavet af handlingsplaner og eftersyn det seneste halve år, retter lidt op på det. Men det er for sent. Vi har en epidemi, der spreder sig ukontrollabelt. Hvis ministeriet havde lyttet, da der var færre smittede, så havde vi kunnet afhjælpe problemet, siger Kolmos til Ritzau.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: