Succes ved at støtte små landbrug i fattige lande

Internationale investeringer, der inddrager landmændene i udviklingslandene og lader dem kontrollere og dyrke deres egen jord, giver størst udbytte og den mest positive effekt på økonomien og den sociale udvikling i lokalsamfundet.

Det fremgår af en ny rapport fra FN’s landbrugs- og fødevareorganisation, FAO.

Mens adskillige undersøgelser dokumenterer de negative konsekvenser, når udenlandske investorer og lande i stor stil opkøber jord for at dyrke landbrug i udviklingslandene, er der langt færre beviser for, at det giver fordele for værtslandet. Specielt på kort sigt og på lokalt plan.

Landgrabbing i Afrika og Latinamerika
Udenlandske investorer har i de seneste ti år øget investeringerne i landbrugsjord i fattige udviklingslande. ‘Landgrabbing’ er blevet et kendt fænomen, og ikke mindst Kina, som er i bekneb for jord for at skaffe mad nok til sine 1,4 millioner indbyggere, er gået massivt ind og har opkøbt store landbrugsområder i både Afrika og Latinamerika.

Mange udenlandske investorer opkøber jord for at dyrke afgrøder, der anvendes til biobrændstof, og bliver dermed en trussel mod fødevaresikkerheden, især hvis det går ud over afgrøder, som ellers var bestemt til det lokale marked, hedder det i FAO-rapporten.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: