Styrket opbakning til mere ambitiøs klimapolitik

KLIMA – To af tre mener, at grøn omstilling af produktion og forbrugsmønstre er en afgørende forudsætning for at skabe vækst og velfærd. Det viser Concitos årlige klimabarometer.

67 procent af befolkningen synes, det er svært eller meget svært at gennemskue, hvilke dagligvarer, der er mest klimavenlige.

Knap ni ud af ti danskere betragter de globale klimaforandringer som et alvorligt problem, og andelen der er bekymrede for, at klimaforandringerne vil være til skade for dem selv i deres levetid er steget fra 30 procent i 2015 til 41 procent i 2016.

Det fremgår af den årlige udgave af CONCITOs Klimabarometer, som siden 2010 har målt og analyseret udviklingen i danskernes viden, holdninger og handlinger i forhold til klimaudfordringen. 2016-målingen er foretaget af analysevirksomheden Analyse Danmark blandt 1048 repræsentativt udvalgte danskere.

Stigende bekymring
- 2016 ser ud til at blive det varmeste år nogensinde målt på kloden, og selv om få danskere i dag oplever at klimaforandringerne påvirker dem direkte, er bekymringen over de skadelige virkninger stigende, siger Michael Minter, sekretariatsleder i CONCITO.

- Både i forhold til mulige lokale konsekvenser som mere ekstremt vejr og stigende vandstand samt globale risici som øget fattigdom, øget hungersnød og flere klimaflygtninge. Heldigvis afspejler bekymringen sig også i et stærkere ønske om politisk handling samt større vilje til at gøre noget selv, siger han.

To af tre: Grøn omstilling er en forudsætning
Andelen af danskere, som er helt eller delvist enige i, at grøn omstilling af Danmarks produktions- og forbrugsmønstre er en afgørende forudsætning for at skabe vækst og velfærd i fremtiden er steget fra 60 procent i 2015 til 67 procent i 2016. Samtidig er andelen af vælgere, som ønsker at deres parti gør mere for klimaet steget fra 49 procent i 2015 til 55 procent i 2016.

Vælgernes vurdering af den klimapolitiske handlekraft blandt partierne i rød blok er fortsat væsentligt bedre end vurderingen af partierne i blå blok. Mens omkring hver anden mener, at partierne i rød blok i høj grad eller i nogen grad udviser handlekraft på klimaområdet, er det samlet set under en fjerdedel, der mener det samme om partierne i blå blok. Sammenlignet med sidste års måling tager vurderingen af Det Konservative Folkepartis klimapolitiske handlekraft dog et pænt hop fra 20 procent i 2015 til 34 procent i 2016.

Mange efterlyser klimahandlinger
- Et stadig større flertal af danskerne bakker fuldt op om den grønne omstilling, og flere vil se mere klimahandling fra deres parti, også blandt vælgerne i blå blok. Det kan tolkes som et klart ja tak til mere grøn optimisme og nye konkrete klimatiltag, vurderer Michael Minter.

Endelig bekræfter målingen, at mange danskere gerne vil gøre noget for at mere for at mindske deres personlige bidrag til drivhusgasudledningen, fx ved at spise mindre kød.

Netop mindre kødforbrug er hastigt på vej frem som et populært og effektivt klimatiltag. Andelen, som nævner, at de har skåret markant ned i forbruget af kød for at skåne klimaet er steget fra 19 procent i 2014 til 25 procent i 2015 og 33 procent i 2016, oplyser Concito.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: