Støtten til økologisk jordbrug forbedres

ØKOLOGI – Landmænd kan nu få 4.000 kroner pr. hektar for at omlægge til økologisk drift. Det er et plus på 1.400 kroner.

Forsiden af det første nummer af Økologisk Jordbrug i avis-format udgivet 8. marts 1988.

Den økonomiske støtte, der skal sikre en fortsat udvikling af økologisk jordbrug, bliver nu forbedret.

Ændringerne, som ventes at træde i kraft i løbet af denne måned, omfatter blandt andet omlægningsstøtte til den enkelte bedrift, som forhøjes fra de nuværende 2.600 kroner pr. hektar til 4.000 kroner.

Også den såkaldte »udviklingsstøtte«, der skal sikre økonomien i større pilotprojekter indenfor den animalske sektor som for eksempel etablering af økologiske mejerier, skal være bedre.

Bag forbedringerne står Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet og SF, som er utilfredse med den bekendtgørelse, som landbrugsminister Laurits Tørnæs (V) kom med for et par måneder siden.

- Bekendtgørelsen står simpelthen i misforhold til det, der var vore intentioner med loven om økologisk jordbrug, og derfor må vi fastholde, at den skal ændres, siger de radikales landbrugsordfører i Folketinget, Hans Larsen-Ledet.

Kun planteavl
De økologiske landmænd ser frem til, at støttemulighederne nu forbedres.

- Vi er enige med landbrugsministeren om, at den økonomiske støtte skal betragtes som en kompensation for de forringede indtjeningsmuligheder, landmændene får efter omlægningsstøtten, siger Peter Asaa, som er medlem af bestyrelsen i Landsforeningen Økologisk Jordbrug.

- Men beløbet på de 2.600 kroner, som landbrugsministeren fastsatte i den første bekendtgørelse, dækker jo kun tabet ved udbyttenedgangen i planteavlen. vi skal også have hele den animalske sektor med. Og desuden skal vi heller ikke glemme det forøgede arbejdskraftbehov, som en økologisk driftsform kræver, understreger Peter Asaa.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: