Ros til Dan Jørgensen fra mindre landbrug

Forskellen på to og fem hektar, lyder måske ikke af meget, men de små landbrug er en vigtig brik i naturplejen, og dermed for biodiversiteten i Danmark. Desuden er de små landbrug med til at fastholde folk og give liv i yderområderne i Danmark. siger Lone Andersen. Hun er selv økologisk landmand og viceformand i Landbrug & Fødevarer.

TILSKUD – De mindre landbrugs repræsentant i Landbrug & Fødevarer, viceformand Lone Andersen, er glad for, at Folketinget med fødevareminister Dan Jørgensen i spidsen har besluttet at beholde grænsen på to hektar.

- Det er rigtig glædeligt, at der er blevet lyttet til erhvervets bekymring, og at der er handlet på det med det samme. Det vil jeg gerne rose både ministeren og det samlede folketing for. Forskellen på to og fem hektar, lyder måske ikke af meget, men de små landbrug er en vigtig brik i naturplejen, og dermed for biodiversiteten i Danmark. Desuden er de små landbrug med til at fastholde folk og give liv i yderområderne i Danmark. siger Lone Andersen.

Viceformanden roser også beslutningen om at gøre det lettere for små landbrug at søge økologistøtte under landdistriktsprogrammet. Her sættes grænsen nu ned til 0,3 hektar.

- I Landbrug & Fødevarer håber vi stadig på, at regeringens mål om at fordoble det økologiske areal inden 2020 kan nås. Men det sker ikke uden hårdt arbejde fra både landmænd og regeringen. Derfor er tiltag som dette ikke bare positivt for økologer og kommende økologer, men også nødvendigt, hvis vi skal nå målet, slutter Lone Andersen

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: