Statens energiforbrug falder

Statens samlede elforbrug i 2011 var ca. 677 GWh og varmeforbruget var ca. 1.291 GWh. Det svarer til et fald på knap 4 pct. i det samlede energiforbrug i 2011 i forhold til 2006, oplyser Energistyrelsen.

Der er en vis usikkerhed omkring tallene, da der løbende sker en validering i institutionerne af data for alle de indberettede år, ligesom der mangler indberetning fra nogle institutioner. De store udsving på nogle ministerier i opgørelsen skyldes primært tilgang eller afgang af opgaver i forbindelse med ressortomlægninger, oplyser Energistyrelsen.

Opgørelsen over statens energiforbrug for 2011 er baseret på ministeriernes egne indberetninger til Energistyrelsens database ’Energibesparelser i Staten’.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: