Sprøjtegifte unødvendige for at brødføde verden

LANDBRUG – Det er en myte, at kemiske sprøjtegifte er nødvendige og helt afgørende for at brødføde en hastigt voksende verdensbefolkning. Sådan lyder det i en ny rapport til FN.  Akut forgiftning ved brugen af pesticider koster årligt 200.000 mennesker livet, anslås det.

En kvinde med rygsprøjte og bare fødder sprøjter en rismark i det sydlige Kina. Op mod 20 procent af landbrugsjorden i Kina er så forurenet af sprøjtegift, at jorden er uegnet til fødevareproduktion, viser nyere kinesiske undersøgelser. Foto: Gustav Bech

Den udbredte forestilling om, at pesticider er nødvendige og helt afgørende for at brødføde en hurtigt voksende global befolkning, er en myte.

Det siger to eksperter, som onsdag præsenterede en ny rapport for Rådet for Menneskerettigheder under FN.

Rapporten anbefaler, at man udfaser de farligste pesticider for i stedet at skifte til bæredygtige landbrugsmetoder, blandt andet økologisk landbrug.

- Overdreven brug af pesticider er meget farlige for menneskers sundhed, miljøet, og det er misvisende at hævde, at de er afgørende for fødevaresikkerheden, siger Hilvar Elver og Baskut Tuncak i en fælles erklæring til Rådet for Menneskerettigheder under FN.

Benægter systematisk
I rapporten advarer eksperterne om de katastrofale konsekvenser ved brugen af pesticider og anklager samtidig kemiproducenterne for uetisk markedsføring og for systematisk at benægte pesticidernes skadelige virkninger.

Ved hjælp af voldsom lobbyisme over for politikere og myndigheder har kemiproducenterne også formået at blokere for reformer og restriktioner på globalt plan, hedder det rapporten.

Anvendelsen af pesticider har »katastrofale virkninger for miljøet, menneskers sundhed og samfundet som helhed«, fremgår det af rapporten, som anslår, at alene akut forgiftning ved brugen af pesticider årligt koster 200.000 mennesker livet.

Kræft, Alzheimer og Parkinson
Adskillige undersøgelser knytter brugen af pesticider sammen med forekomsten af kræft, Alzheimers og Parkinsons sygdomme. De kemiske midler kan også resultere i hormonforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser og sterilitet.

Det er især landmænd og landarbejdere, gravide kvinder og børn, der er særligt udsatte og derfor kræver specielle beskyttelsesforanstaltninger.

Rapportens to forfattere minder om, at visse pesticider kan overleve i miljøet i årtier og derfor udgør en trussel mod hele det økologiske system, som vores fødevareproduktion er afhængig af. De ser gerne en verdensomspændende aftale, som regulerer og begrænser produktion og anvendelse af de farlige kemiske sprøjtegifte

Rapportens forfattere er udpeget specielt til opgaven af  Rådet for Menneskerettigheder i Genève. De er ikke ansatte af FN og er heller ikke lønnet for deres arbejde.

Fra syv til ni milliarder mennesker
Verdens befolkning ventes at vokse fra syv milliarder mennesker i dag til ni milliarder i 2050. Kemikalieindustrien omsætter årligt pesticider for henved 50 milliarder dollars, svarende til 350 milliarder danske kroner og hævder, at de kemiske midler er afgørende for beskytte afgrøderne i kampen mod ukrudt, skadedyr og sygdomme.

- Det er en myte, siger Hilal Elver, FNs særlige rapportør om retten til mad til The Guardian.

- At bruge flere pesticider har intet at gøre med at afskaffe sult. Ifølge FN’s landbrugs- og fødevareorganisation (FAO) er vi i stand til at brødføde ni milliarder mennesker i dag. Produktionen er klart stigende, men problemet er fattigdom, ulighed og distribution, siger Hilal Elver til den britiske avis.

- Pesticider spiller en central rolle for at sikre, at vi har adgang til en sund, sikker, billig og pålidelig fødevareforsyning, siger en talsmand for The Crop Protection Association, som repræsenterer kemikalieindustrien i Storbritannien.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: