Bredt politisk flertal enige om at beskytte drikkevandet

SPRØJTEGIFT – Bredt politisk flertal enige om ny pesticidaftale. Begejstringen er til at tage at føle på hos Danmarks Naturfredningsforening. Landmændene er glade for, at de får penge for ikke at sprøjte, når »det nu ikke kunne være anderledes.«

Jakob Ellemann-Jensen: Den seneste tids mange fund af pesticider i drikkevandet har bekymret mig.

Efter årtiers politisk kamp om drikkevandet er et bredt politisk flertal netop blevet enige om, at det nu er endegyldigt slut med sprøjte med kemiske midler nær drikkevandsboringer.

Aftalen betyder, at der nu indføres et sprøjteforbud dér, hvor drikkevandet pumpes op. Og det er rigtig godt nyt, mener Danmarks Naturfredningsforening, for netop disse områder er særligt følsomme over for rester af sprøjtegifte.

Begejstringen er åbenlys hos Danmarks Naturfredningsforening, der i begyndelsen af november kunne aflevere over 27.000 underskrifter til miljøministeren fra befolkningen, som ønsker en bedre beskyttelse af drikkevandet.

- Det er helt enestående, at vi i Danmark kan pumpe grundvand op og drikke det uden at rense det først. Det er en unik ressource, som vi skal passe godt på. Derfor er jeg også uendelig glad for, at miljøministeren har landet en bred politisk aftale, som netop sikrer en bedre beskyttelse af vores alle sammens drikkevand, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening har kæmpet i mange år for netop at få indført et sprøjteforbud i de sårbare områder, hvor vi henter vores drikkevand op, fordi det er den bedste metode til at beskytte drikkevandet.

Foreningen arbejder fortsat videre for, at der også kommer et forbud mod at bruge sprøjtegift i sårbare dele af indvindingsområderne.

LÆS OGSÅ: To ud af tre vil forbyde sprøjtegift

Mange fund af pesticider vækker bekymring
- Den seneste tids mange fund af pesticider i drikkevandet har bekymret mig og de øvrige partier i aftalekredsen, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

- Jeg er glad for, at vi står sammen om at beskytte drikkevandet og forbedre beskyttelsen af en af de mest værdifulde ressourcer, vi overhovedet har. Jeg er særligt glad for, at det skal være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer, og at vi nu får undersøgt grundvandet for langt flere stoffer, siger han.

Kommunerne får frem til og med 2022 i første omgang mulighed for, sammen med landbruget, at finde lokale løsninger for at stoppe brugen af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder, der er statsligt udpegede områder omkring drikkevandsboringerne.

Hvis kommuner og vandselskaber ikke er kommet i mål med beskyttelsen mod forurening med pesticider i boringsnære beskyttelsesområder, er aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning, oplyser ministeriet.

Når det ikke kunne være anderledes
I Landbrug & Fødevarer er begejstringen knap så overvældende som i Danmarks Naturfredsningsforening.

- Når det ikke kunne være anderledes, så mener Landbrug & Fødevarer, at der er grund til at rose politikerne for, at det med dagens aftale slås fast, at landmænd skal gives fuld og hel erstatning for restriktioner i de sprøjtefrie boringsnære beskyttelsesområder.

- Når politikerne ud fra et forsigtighedsprincip alligevel ønsker at lave sprøjtefrie BNBO, har det været et kardinalpunkt for os, at landmændene bliver behandlet ordentligt og erstattet fuldt og helt for alle værdimæssige tab som følge af et sprøjteforbud i BNBO. Der er tale om et dybt indgreb i den private ejendomsret, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Mere omfattende screening af grundvandet
Aftalen betyder også, at der skal sættes flere penge af til en omfattende screening af grundvandet. Der dukker fra tid til anden nye stoffer op, som man ikke før har testet for eller været opmærksom på. Med aftalen testes grundvandet for langt flere stoffer.

Den nye aftale indeholder også initiativer om at undgå resistens, mindske pesticidforbruget ved hjælp af godt landmandskab og et forbud mod salg af stort set alle koncentrerede pesticider til private. Der ændres ikke ved pesticidafgiften og målsætningen for pesticidbelastning.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: