Spildevand bliver billigere

SPILDEVAND – Store vandforbrugende virksomheder som slagterier og mejerier får med regeringens vækstplan sænket udgifterne til rensning af spildevand. Målet er at sikre arbejdspladser ved at indføre priser, der afspejler de reelle omkostninger ved at rense vandet.

Virksomhederne skal betale mindre for rensning af spildevand. /Foto: Colourbox

Lavere udgifter til spildevandsrensning skal styrke store vandforbrugende virksomheders konkurrenceevne, håber regeringen. Lettelsen for virksomhederne vil være på 140 mio. kroner i 2014 stigende til 700 mio. kr. årligt i 2018 og frem.

Storforbrugere skal betale mindst
Det er målet, når regeringen som led i Vækstplan DK indfører en såkaldt trappemodel for betaling for spildevand. Trappemodellen indebærer, at prisen falder, jo mere vand man bruger.

De virksomheder, der har det største vandforbrug, som for eksempel slagterier og andre fødevarevirksomheder, kan i nogle tilfælde se frem til en halvering af deres udgifter til rensning af spildevandet.

- Vi er i en situation, hvor virksomhederne er i benhård konkurrence med udlandet, så vi er nødt til at gøre det muligt for virksomhederne at drive forretning på mere lige vilkår. Derudover handler det om, at alle skal betale deres egen regning – både virksomheder og forbrugere. Og derfor gør vi nu betalingen langt mere kostægte, siger miljøminister Ida Auken.

Effektiviseringer skal betale
Regeringen vil arbejde for, at regningen for lempelserne til erhvervslivet ikke uden videre bliver sendt til de små forbrugere. Det er målet, at spildevandsselskaberne også fremadrettet skal foretage yderligere effektiviseringer, og at gevinsten herfra samlet set skal dække afslaget til de store forbrugere.

- Mange fødevarevirksomheder ligger i egne af Danmark, hvor der ikke er for mange produktionsarbejdspladser, og det er vigtigt, at vi også i Danmark har job til folk uden lange uddannelser. Ændringerne i betalingen skal sikre, at vi passer godt på disse arbejdspladser, siger Ida Auken.

Med den nuværende effektiviseringsmodel vil spildevandsselskaberne spare ca. 350 mio. kroner årligt, når man når 2018. Dermed er omkring halvdelen af finansieringen af trappemodellen allerede på plads.

Efter planen vil regeringen fremsætte et lovforslag med trappemodellen før sommerferien, så lettelserne i spildevandsbetalingen kan træde i kraft 1. januar 2014.

Fakta om trappemodellen
Trappemodellen har tre trin:

  • Trin 1 dækker spildevandsudledning fra 0-500 m3 spildevand.
  • Trin 2 fra 500-20.000 m3.
  • Trin 3 dækker udledninger over 20.000 m3.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: