Vand kan blive et nyt vindeventyr

ENERGI: Danske vandværker kan gå fra at være energiforbrugende til at være energiproducerende med allerede eksisterende teknologier. Det viser en ny rapport. Vandteknologivirksomheder har skabt 700 nye jobs i Danmark fra 2010 til 2013, og forbedringer af vandværkerne kan øge eksporten af vandteknologi.

Man kan udnytte spildevandet til både genvinding af fosfor og energiproduktion.

Det kræver energi at levere rent vand til danskerne og rense det, når det kommer retur. Men ikke nødvendigvis så meget energi, som der bliver brugt i dag. Faktisk kan den danske spildevandssektor gå fra at være energiforbrugende til at være energiproducerende.

Det viser Miljøministeriets rapport Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsforsyningen. Rapporten peger også på, at de danske spildevandsselskaber kan spare 0,3 millioner tons CO2 om året. Det svarer til halvdelen af den mængde CO2, samtlige danske busser udleder om året. Besparelserne kan hentes ved at tage teknologier i brug, der allerede er tilgængelige i dag, og som er taget i brug de første steder.

- Danske vandværker rykker konstant grænsen for, hvor effektivt man kan drive vandsektoren. Jeg vil tillade mig at kalde det verdensklasse, at nogle vand- og spildevandsforsyninger nu igen går forrest og har indrettet anlæg, så de bliver energiproducerende. At vandsektoren går foran betyder, at vi får udviklet ny teknologi, som vi kan sælge ude i verden, og det kan skabe flere danske job, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Fra 2010 til 2013 steg den danske eksport af vandteknologi fra 13,3 milliarder kroner til 15,1 milliarder kroner. Det viser tal for Eurostat. Det betyder, at der er skabt 700 nye jobs i vandteknologivirksomhederne.

Billund viser vejen
Analysen gennemgår 23 udvalgte teknologier, som har potentiale til at genanvende ressourcer fra drikkevand og spildevand og for at reducere ressourceforbruget og CO2-fodaftrykket i vand- og spildevandsforsyninger.

I august 2014 tog miljøministeren første spadestik til fremtidens spildevandsanlæg Billund BioRefinery, som netop tilstræber bedst mulig udnyttelse af ressourcerne i håndteringen af vand- og spildevand, og som skal anvende mange af disse teknologier.

- Cirka 80 procent af de danske anlæg egner sig til at blive omlagt på linje med Billund BioRefinery, så man udnytter spildevandet til både energienergiproduktion og genvinding af andre ressourcer som fosfor. Det vil stille den danske vandsektor endnu stærkere, hvis vi får etableret flere lignende anlæg, for netop ressourceeffektivitet er noget, udlandet efterspørger. Vand har potentialet for at blive det nye vindeventyr for Danmark, siger Kirsten Brosbøl.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: