EU sætter turbo på klima- og energipolitikken

KLIMA – Europaparlamentet vedtager klima- og energipakke med et stort flertal.

I 2020 skal EU samlet nedbringe CO2-udslippet med 20 procent, og vedvarende energi skal udgøre 20 procent af EUs samlede energiforbrug.. Foto: Colourbox

Europaparlamentet har i dag vedtaget EUs klima- og energipakke med et stort flertal. I 2020 skal EU samlet nedbringe CO2-udslippet med 20 procent, og vedvarende energi skal udgøre 20 procent af EUs samlede energiforbrug.

Samtidig er EU klar til at øge målet for CO2-reduktion til 30 procent, hvis andre lande også påtager sig ambitiøse forpligtelser i en kommende global aftale.

EU sender et stærkt signal
Klima- og energiminister Connie Hedegaard glæder sig over, at pakken, med Parlamentets vedtagelse, er faldet endeligt på plads:

- Med disse mål sender EU et stærkt signal til resten verden om, at vi er i stand til at sætte nogle ambitiøse mål, og bagefter dele opgaven imellem os. Selv under en finanskrise vælger 27 forskellige lande at stå sammen, og sætte mål for at nedbringe CO2-udslippet med 20 procent i 2020. Og endda være klar til at øge det mål til 30 procent, hvis det bliver nødvendigt i forhandlingerne af en global klimaaftale. Det er en stor præstation, siger Connie Hedegaard.

Ni land kan forære kvoter
Beslutningen betyder samtidig, at en CO2-kvoterne i højere grad skal auktioneres væk fra 2013, hvor de i dag bliver givet gratis. For el-sektoren betyder det, at alle kvoter skal bortauktioneres.

Ni lande har dog fået begrænset adgang til at give kvoterne gratis, fordi de har sværere ved at omstille energiforsyningen i en bæredygtig retning. For industri bliver auktionering indfaset over en periode.

Udover de faste mål, betyder dagens beslutning også, at der kommer et mål om 10 procent vedvarende energi transport. Der er samtidig opstillet klare bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer og skabt incitamenter der fremmer 2.generationsbiobrændstoffer og el-biler.

CO2-udledningen fra nye biler
- Vi har fra dansk side langt hen ad vejen ønsket de samme stramninger af pakken som Parlamentet, og det er ikke mindst takket været Parlamentet lykkedes at få forbedret pakken eksempelvis ved at stramme bæredygtighedskriterierne for biobrændstoffer og i forhold til at slå de overordnede mål for udbygning med vedvarende energi helt fast, siger Connie Hedegaard.

Parallelt med EU’s Klima- og energipakke vedtog Parlamentet i dag en forordning om CO2-udledninger fra nye biler. Det er første gang EU sætter bindende regler for nye bilers maksimale CO2-emission.

Fra 2015 må alle nye biler i gennemsnit ikke udlede over 130 gram CO2 per kilometer. Der sættes et langsigtet mål på 95 gram CO2/km fra 2020, svarende til en reduktion på ca. 40 pct. i forhold til bilers nuværende udledning.

Den nye EU-pakke indeholder fire konkrete tiltag:

  • 1) Revision af det eksisterende kvotehandelsesystem, så der bliver et samlet EU loft for antallet af CO2 kvoter og kvoterne i højere grad bortauktioneres.
  • 2) En beslutning om reduktion af drivhusgasemissionerne i de sektorer, der ikke er omfattet af kvotesystemet, først og fremmest landbrug, transport og husholdninger
  • 3) Et direktiv om anvendelse teknologien for geologisk lagring af CO2
  • 4) Et direktiv om fremme af vedvarende energi. Vedvarende energi skal i 2020 udgøre 20 % af EU’s energiforbrug.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: