Skovens vigtigste træer skal fredes

Gamle flotte træer skal fredes.

LIVSTRÆER – Miljøministeren og Danmarks Naturfredningsforening indgår samarbejde om at udpege ‘Livstræer’, der ikke skal fældes.

De vigtigste træer i statens skove skal udpeges, så de kan få et langt, fredeligt liv og ikke blive fældet.

Det er essensen af pilotprojektet ’Livstræer’, som miljøminister Kirsten Brosbøl skyder i gang sammen med frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening på Naturstyrelsens arealer i Rold Skov i Nordjylland.

Her skal de 1.000 vigtigste træer i skoven markeres og registreres, så de ikke bliver fældet, men får lov at stå til gavn for biodiversiteten i skoven. Både mens de lever, men også når de engang dør af ælde. En lang række af de mest truede dyre- og plantearter lever netop i døde stammer og grene.

Vigtige levesteder
- Gamle og døde træer er vigtige levesteder for nogle af de mest truede dyr og planter. Derfor vil vi som noget helt nyt markere skovens mest værdifulde træer, som skal blive stående, indtil de dør af sig selv, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Det er en kæmpe opgave, og alene i Rold Skov omfatter det i første omgang 1.000 træer.

- Derfor er det helt afgørende, at frivillige i Danmarks Naturfredningsforening hjælper med at sætte små, diskrete trekanter på de vigtigste træer, understreger miljøministeren.

I dag lader man mellem tre og fem træer stå for hver hektar af Miljøministeriets skove, men fremover skal fem træer markeres, og pilotprojektet skal sikre, at det er skovens vigtigste træer, der ikke skal fældes.

Danmarks Naturfredningsforening ser frem til, at det nu bliver helt klart, hvilke træer der fremover skal stå i fred:

- Det er vigtigt at bevare flere af de gamle træer, og derfor støtter vi dette projekt. Projektet ligger godt i tråd med vores eget projekt Evighedstræer, hvor vi netop har fokus på bevarelse af smukke gamle træer i landskabet, i byer og skove, siger Anette Bruun Hansen, formand i Danmarks Naturfredningsforening i Rebild.

Elektronisk registrering
Det er ikke ligegyldigt, hvilke træer man lader stå, og derfor vil der blive udviklet en guide til, hvad man skal se efter, når man udpeger et livstræ.

Når et træ skal registreres, bliver det fysisk markeret med en hvid trekant og placeringen siden indskrevet på elektroniske kort, så skovarbejderne kan se, hvad de skal gå uden om.

- Når vi har afprøvet konceptet i Rold Skov, vil vi evaluere det, og så er planen at brede det ud til resten af statsskovene, siger Kirsten Brosbøl.

Pilotprojektet i Rold Skov starter inden sommer og vil blive evalueret til efteråret.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: