Skoleelever skal lære om Arktis

KLIMA – Klimaministeriet lancerer ny hjemmeside, der skal gøre skoleelever klogere på klimaet i Arktis. Det er nemlig her havisen smelter med foruroligende hast, og her man for alvor kan se effekten af den globale opvarmning.

Hjemmesiden skal give landdets skoleelever indsigt i de globale klimaforandringer.

Danske og grønlandske skoleelever får adgang til den seneste forskningsbaserede viden om klimaforandringerne i Arktis. Det sker på hjemmesiden detnyearktis.dk, som Klima-, Energi- og Bygningsministeriet offentliggør i morgen.

Arktis er et af de områder på kloden, hvor man tydeligst kan mærke den globale opvarmning. Temperaturen er steget dobbelt så meget i Arktis som i resten af verden. Det betyder, at arealet, der er dækket af havis, bliver mindre og mindre, og at smeltevandet strømmer hastigt fra den grønlandske indlandsis.

Undervisningsmateriale om Arktis
Hjemmesiden detnyearktis.dk præsenterer det første sammenhængende undervisningsmateriale, der har fokus på udviklingen i Arktis.

- Skoleeleverne får adgang til den sidste nye viden om klimaforandringerne i Arktis. Arktis er et af de steder på kloden, hvor man tidligst vil kunne mærke den globale opvarmning. Derfor fortæller udviklingen her en hel del om, hvad det er for en udfordring, vi står med, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Adgang til forskernes viden
Detnyearktis.dk er primært rettet mod elever fra 9.-10- klasse, men alle med interesse for de arktiske forandringer kan få lettilgængelig viden om den fremtidige udvikling og konsekvenserne af forandringerne.

Hjemmesiden vil skabe overblik over den viden, vi har om ændringer i klimaet og de arktiske sne- og isforhold, og hvad ændringerne betyder for levevilkårene i Arktis og på resten af kloden.

Dybt fascinerende
- Arktis er dybt fascinerende, og vi kommer til at forholde os til forandringerne i de næste mange år. Oftest bliver historier om Arktis formidlet i videnskabelige artikler til en begrænset faggruppe, men på detnyearktis.dk giver vi et brugervenligt indblik i den nuværende viden om arktiske klimaændringer, siger programkoordinator, Morten Skovgård Olsen fra Energistyrelsen.

Hjemmesiden tager udgangspunkt i den såkaldte SWIPA-rapport (Snow, Water, Ice and Permafrost in The Arctic) udgivet af Arktisk Råds overvågningsprogram AMAP i 2011. Bag rapporten stod mere end 200 internationalt førende arktiske klimaforskere.

På detnyearktis.dk suppleres SWIPA-rapporten med opdateret viden fra internationale forskningsinstitutioner.

Minister og elever i dialog om Arktis
Klima- energi og bygningsminister Martin Lidegaard besøger den 5. februar kl. 15.00 Kingoskolen i Slangerup for at tale med en afgangsklasse, der arbejder med arktiske klimaændringer og detnyearktis.dk.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: