SF: Glyfosat synger på sidste vers

LANDBRUG – SF vil pålægge regeringen at arbejde for en omstilling af landbruget, så det ikke bliver et problem, når udfasningen af glyfosat bliver en realitet.

Trine Torp og SF vil forberede landmændene på, at det snart er slut med at bruge Roundup.

Fredag træder en ny femårig glyfosat-tilladelse i kraft og det betyder, at landmænd fortsat kan bruge verdens mest anvendte – og sandsynligvis kræftfremkaldende – ukrudtsmiddel, RoundUp.

Men fornyelsen skal være begyndelsen på glyfosat-exit, mener SF’s miljøordfører Trine Torp, der vil have regeringen til at udfase giftstoffet frem mod 2022.

- Det kan ikke nytte noget, at regeringen lukker øjnene for, at glyfosat synger på sidste vers. Lige nu er giftmidlet tilladt de næste fem år, men gør regeringen ikke noget for at forberede landmændene på at drive landbrug uden glyfosat, er der tale om et enormt svigt, siger Trine Torp.

Omstilling af landbruget
SF vil fremsætte et beslutningsforslag i folketinget, der pålægger regeringen »at arbejde for en omstilling af landbruget, så det ikke bliver et problem for produktionen, når udfasningen af glyfosat bliver en realitet«.

Tidligere har WHO vurderet den kontroversielle sprøjtegift til sandsynligvis at være kræftfremkaldende, men alligevel stemte den danske regering med miljøminister Esben Lunde Larsen i spidsen for en fornyelse, da dette var til afstemning i EU-regi.

Også SF’s parlamentariker i EU, Margrete Auken, understreger vigtigheden af, at EU’s medlemslande selv gør en indsats for at udfase glyfosat.

- EU-Kommissionen har været stærkt påvirket af lobbyister, der arbejder på vegne af RoundUp-producenten Monsanto, og lagde jo ud med et forslag om en fornyelse på 15 år. Men efter pres fra EU-Parlamentet og millioner af underskrifter fra europæiske borgere lykkedes det at få fornyelsen helt ned på 5 år. Det vil derfor være et stærkt signal til Kommissionen, hvis medlemslandene tager sagen i egen hånd, siger Margrete Auken.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: