Sammenhæng mellem cyklen og kollektiv transport

ARBEJDSPAPIR – Transportministeriet har offentliggjort et nyt arbejdspapir, som belyser sammenhængen mellem cyklen og den kollektive trafik. Arbejdspapiret er en del af en samlet arbejdspapirserie som led i arbejdet med udviklingen af en national cykelstrategi.

Cyklen er god til de korte afstande. Foto: Colourbox

Cyklen er en hurtig og fleksibel transportform på relativt korte afstande, mens den kollektive trafik har sin styrke ved transport over lange afstande. Sammen giver de to transportformer mulighed for én samlet bæredygtig og fleksibel transportløsning fra dør til dør.

- Vi kan for eksempel se, at der er mere end tre gange flere, der bruger cyklen til en station, end fra en station. Derfor ligger der et potentiale i at forbedre mulighederne for at cykle både i den ene og anden ende af transportkæden, siger transportminister, Pia Olsen Dyhr.

- Jeg tror på, at noget af det der vil kunne give et løft, er mange flere, sikre cykelstativer ved stationerne. Hvis du ved, at du trygt kan have en cykel stående på stationen, så er der mange steder ikke noget, der kan hamle op med cyklen som transportmiddel det sidste stykke frem til arbejdspladsen eller skolen.

Ifølge ministeren gør man allerede en del for at forbedre cykelparkeringen på stationerne. DSB har identificeret et behov for 11.000 nye parkeringspladser til cykler, som de arbejder på at etablere de kommende år.

- I den nationale cykelstrategi ser vi også på mulighederne for at øge fokus på cyklen på arbejdspladsen, siger Pia Olsen Dyhr. Hvorfor har arbejdspladser for eksempel ikke en pendlercykelordning for deres medarbejdere, der kan bruges til og fra stationen?

- Mange arbejdspladser har en kantineordning – hvorfor ikke også en pendlercykelordning. Også her tror jeg, der ligger et vigtigt instrument til at få danskerne til at cykle mere.

Arbejdspapiret er udarbejdet i et samarbejde med repræsentanter fra Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet, Københavns Kommune, DSB, Cyklistforbundet samt Naturstyrelsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: