Saltholm bliver et paradis for fugle

Saltholm ligger i Øresund fem kilometer øst for Amager og er Danmarks 21. største ø. Foto: Wikipedia

FUGLE -  Saltholm i Øresund er et af Europas mest betydningsfulde yngle- og rasteområder for fugle. Nu indfører miljøministeren jagtforbud. Dermed bliver det et af EU’s største fugleparadiser.

Edderfugl, mosehornugle, brushane og skeand er blot nogle af de mange fuglearter, der fremover vil få betydeligt bedre leve- og ynglebetingelser i og omkring Saltholm midt i Øresund.

Miljøminister Ida Auken vil bekendtgørelsen for reservatet ved Saltholm, så der blandt andet kommer et jagtforbud på den sydlige del af øen og farvandet omkring øen.

- Saltholm er utrolig vigtig for en lang række ynglefugle og trækfugle, og med sine lavvandede områder og smukke strandenge er øen et sandt paradis for brushane, havterne, klyde og rørhøg. Vi har en forpligtelse til at stoppe arternes tilbagegang, og det kræver nogle gange, at vi ikke ryster på hånden, men handler, siger miljøminister Ida Auken.

Hun håber, det vil gavne fuglelivet i hele Øresundsregionen, for Saltholm er en vigtig rasteplads for fugle, der flyver langs Øresund.

Saltholm er privatejet, og derfor har Miljøministeriet eksproprieret jagtretten på ca. 193 hektar svarende til 12 procent af øen. Lodsejerne har fået tilbudt fuld økonomisk kompensation.

- Nogle gange må man træffe nogle valg, som går ud over nogle få, men til gengæld glæder rigtig mange. Det er denne ændring et godt eksempel på, for vi får et helt unikt fuglereservat ved at regulere, hvad nogle få må bruge dele af øen til, siger Ida Auken.

Fugleentusiaster glæder sig over fredning
Både Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund støtter ændringerne i bekendtgørelsen, og i DOF glæder formand Egon Østergaard sig over, at fuglelivet får et løft på Øresundsøen.

- I DOF er vi glade for, at det er lykkedes at komme i mål med en revideret fredningsbekendtgørelse for Saltholm. Helt specifikt er det et stort skridt fremad med jagtbegrænsningerne på Saltholms sydlige landarealer og sejlads-og færdselsforbuddet hele året rundt mellem Saltholm og Peberholm, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening.

Derudover vil der blandt andet også blive indført en 50 meters zone med forbud mod færdsel i yngletiden fra den 1. april til 15. juli langs størstedelen af Saltholms kyst. Fuglejagt vil fremover være helt forbudt på den sydlige del af Saltholm og øerne sydøst for Saltholm. Bekendtgørelsen træder i kraft 4. januar.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: