Solsorten er den mest almindelige fugl

En solsort i færd med at udruge sine æg. Den får normalt to-tre æg, og rugetiden er 13-15 dage.

FUGLE – Solsort, bogfinke og sanglærke er de tre talrigeste arter i Danmark. Og så har vi har fået 12 nye arter, viser ny opgørelse

Solsorten er stadig Danmarks talrigeste ynglefugl, mens bramgåsen er den fugleart, som er i størst fremgang herhjemme.

Det viser en ny opgørelse over Danmarks ynglefugle, som Dansk Ornitologisk Forening har lavet sammen med Aarhus Universitet og Naturstyrelsen, skriver Fugle og Natur.

Lige nu er 1,7 millioner par solsorte i gang med ynglesæsonen i Danmark. Det samme er 1,3 mio. par bogfinker og 700.000 par sanglærker. De tre arter topper en ny hitliste over Danmarks mest almindelige ynglefugle.

På de næste pladser i top ti følger musvit, grønirisk, gråspurv, skovspurv, munk, tornsanger og gulspurv, alle arter med over 300.000 ynglepar i Danmark – se tabellen nederst.

Skestork, blåhals og vandrefalk går frem
Samtidig er det gjort op, hvilke fuglearter der har haft størst fremgang i Danmark de senere år. Her er bramgåsen i top. Den smukke sort-hvide gås ynglede slet ikke i Danmark for 15 år siden. Nu er der mere end 2000 par.

På de næste pladser følger andre nyligt indvandrede arter som skestork, blåhals, sorthovedet måge og vandrefalk.

I alt yngler 173 fuglearter i Danmark.

12 nye arter
Siden 1980 har vi fået 12 nye arter, mens kun to arter er forsvundet (se nedenfor).

Ynglebestanden af 28 fuglearter er mere end halveret, mens 30 arter er mere end fordoblet de sidste 30 år.

Resultaterne er leveret til Europakommissionen og til organisationen BirdLife International, hvor analyserne skal danne grundlag for en stor samlet status over fuglelivet i Europa, Birds in Europe III, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Danmarks talrigeste ynglefugle

1. Solsort 1.700.000
2. Bogfinke 1.300.000
3. Sanglærke 700.000
4. Musvit 700.000
5. Grønirisk 500.000
6. Gråspurv 490.000
7. Skovspurv 450.000
8. Munk 440.000
9. Tornsanger 320.000
10. Gulspurv 310.000

Indvandret til Danmark siden 1980

Blåhals, bramgås, fiskeørn, fyrremejse, havørn, kongeørn, perleugle, rødhovedet and, skestork, sorthovedet måge, stor hornugle, vandrefalk

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: