Sådan kan du begrænse ukrudtet på øko-marker

ØKOLOGI – Ved at følge fem grundregler kan man begrænse og regulere ukrudtstrykket i økologiske marker. Lektor Bo Melander, Aarhus Universitet, går i nærmere detaljer med disse forsøgsbaserede men praktiske fif på landbrugets plantekongres 2017.

Nogle afgrøder er gode til at begrænse ukrudtet. Det gælder for eksempel vinterrug en hurtig tilvækst i foråret og bliver høj. Det kan hæmme det meste ukrudt. Havre har en god bladfylde igennem det meste af vækstsæsonen og har derfor også en god konkurrenceevne mod ukrudt.

Hvis du vil undgå store ukrudtsproblemer i dine øko-marker, bør du følge fem grundregler, når du planlægger sædskiftet.

Det fortæller lektor Bo Melander fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, nærmere om på landbrugets plantekongres, der holdes i Herning 17.-18. januar 2017.

Ifølge Bo Normander skal man som økologisk planteavler:

  • Sikre mangfoldighed.
  • Sørge for, at sædskiftet indeholder mindst 20 procent flerårige afgrøder til afhugning.
  • Give plads til mekanisk bekæmpelse af almindelig kvik.
  • Holde rækkeafgrøder rene.
  • Være opmærksom på afgrødernes konkurrenceevne.

De økologiske sædskifteforsøg, som blev anlagt i 1996, er ifølge Bo Melander guld værd.

Sædskifteforsøg er guld værd

De fem grundregler tager udgangspunkt i resultaterne fra tre fastliggende økologiske sædskifteforsøg, der omfatter tre forskellige jordtyper og andre geografiske forhold.

To af sædskifteforsøgene har kørt fra 1996 til 2009, mens det tredje, som også blev anlagt i 1996, stadigvæk er i gang. Disse langvarige forsøg er ifølge Bo Melander guld værd.

- Fra praksis kan der også hentes værdifulde erfaringer om ukrudtets forekomster i forskellige afgrøder. De fleste bemærker, om en bestemt forfrugt har givet særlig anledning til store ukrudtsproblemer i en afgrøde, men det kan være svært at huske længere tilbage i tiden, forklarer Bo Melander.

- Her kan fastliggende sædskifteforsøg hjælpe og samtidig klarlægge, hvad effekterne på ukrudtet egentligt er, når de forskellige dyrkningsfaktorer indgår i en større sammenhæng, siger han.

Han vil uddybe sine fem praktiske anbefalinger på plantekongressen, men løfter lidt af sløret allerede nu.

Fem grundregler for at begrænse ukrudtet
Mangfoldighed i afgrødearter og såtidspunkter er gode dyrkningsmetoder til at forhindre alvorlige ukrudtsproblemer.

Desto mere mangfoldigt rækkefølgen af afgrøder er, desto bedre kan opformering af ondartede ukrudtsarter i stort antal forhindres.

Især enårige ukrudtsarters livscyklus brydes, når de afgrøder, hvis livscyklus de er tilpasset, ikke dyrkes kontinuerligt. Forskellige såtidspunkter forår og efterår bør også komme i spil, da det vil øge diversiteten.

Dyrk kløvergræs eller lucerne
Endnu bedre er det at dyrke mindst 20 procent flerårige, kvælstoffikserende afgrøder, som afhugges jævnligt. Det kan være kløvergræs eller lucerne.

Jo længere tid disse afgrøder får lov at ligge, jo mere vil jordens pulje af ukrudtsfrø blive udtømt.

Kløvergræs og lucerne, der afhugges mindst tre til fire gange i løbet af vækstsæsonen, hæmmer både frø- og rodukrudt. Desuden tilfører de kvælstof til sædskiftet og øger jordens generelle frugtbarhed.

Kløvergræs løser dog ikke alle ukrudtsproblemer. Almindelig kvik kan opformeres i løbet af en periode med kløvergræs. Derfor er det nødvendigt, at sædskiftet kan give plads til en kampagne mod kvik.

Pas på kvik før rækkeafgrøder
Indsatsen mod kvik bør altid foregå, før man dyrker rækkeafgrøder og bælgsæd, fordi disse afgrøder ellers kan medføre en stor opformering af kvikken.

Rækkeafgrøder som majs, roer og grønsager skal holdes rene, da de ellers kan være en alvorlig kilde til opformering af ukrudt.

Renholdelse af rækkeafgrøder vil medføre en mærkbar nedgang af både frø- og rodukrudt. I sædskifteforsøget på AU Flakkebjerg kunne nedgangen i ukrudtet spores i op til fire år.

Evnen til at undertrykke ukrudt
Forskellige afgrøder har forskellige evner til at undertrykke ukrudt, og det bør landmanden udnytte.

Eksempelvis har vinterrug en hurtig tilvækst i foråret og bliver høj. Det kan hæmme det meste ukrudt. Havre har en god bladfylde igennem det meste af vækstsæsonen og har derfor også en god konkurrenceevne mod ukrudt.

Bælgsædsarterne lupin, hestebønner og ærter kan alle fremme opformeringen af ukrudt. Selvom de først på sommeren har en konkurrencestærk bladfylde, bliver de senere i vækstsæsonen mere åbne.

Det giver god plads til især rodukrudt. Bælgsæd sikrer også rodukrudtet en god kvælstofforsyning, hvis rodukrudtets vækst ikke afbrydes efter høst.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: