Dan J kan overføre langt mere til økologi

Økologiske køer lukkes på græs.

LANDBRUGSSTØTTE – Dan Jørgensen har afsat 20 millioner kroner, som skal ‘booste den økologiske omlægning’, men fødevareministeren bør i stedet bruge muligheden for at flytte op imod én milliard kroner fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet, som blandt andet støtter natur, miljø og økologi.

Trods regeringens mål om at fordoble det økologiske areal er arealet skrumpet ind, viser nye tal. Derfor har fødevareminister Dan Jørgensen nu fundet 20 millioner kroner, som skal være med til at trække en ny omlægningsbølge i gang.

- Vi har travlt, hvis vi skal indfri vores høje ambitioner. Derfor er der heller ingen grund til at vente med at løse nogle af de mest åbenlyse udfordringer. I dag giver vi ekstra 20 mio. kr. til bl.a. at styrke eksporten af økologiske produkter og hjælpe landmænd med omlægningen til økologi. Det skal være nemmere at vælge den økologiske vej, lyder meldingen fra Dan Jørgensen.

Det Økologiske Råd hilser fødevareministerens økologi-udspil velkommen, men foreslår en helt anden konsekvent strategi, hvis det skal lykkes at fordoble det økologiske landbrugsareal.

15 procent af støtte kan overføres
Helt aktuelt skal regeringen i disse dage beslutte, hvordan den danske landbrugsstøtte fra EU skal anvendes i de kommende år. Allerede på torsdag vil regeringen formentlig træffe beslutning om, hvor de mange milliarder i EU’s landbrugspolitik skal gøre godt i det kommende år frem mod 2020.

Den seneste landbrugsreform gør det nemlig muligt for Danmark og andre lande at overføre op til 15 procent af den direkte landbrugsstøtte, så den i stedet kan være med til at gavne natur, økologi og miljø. Og det er præcis hvad Det Økologiske Råd nu opfordrer regeringen til at gøre.

- Der er brug for at øremærke landbrugsstøtten til natur og miljø, herunder til en omstilling til økologisk produktion. Både for at nå målet om en fordobling af det økologiske areal og for at Danmark effektivt kan løse vores internationale forpligtigelser på natur- og miljøområdet frem til 2020, siger Bo Normander, der er formand for Det Økologiske Råd.

En femtedel af landdistriktsprogrammet
Allerede nu fylder økologien pænt i det danske landdistriktsprogram. Støtte til omlægning, økologisk investeringsstøtte, omstilling af køkkener samt ekstensiv produktion på landbrugsjord udgør tilsammen en femtedel af det samlede landdistriktsprogram.

- Økologien kan blive et effektivt virkemiddel til at nå Vandrammedirektivets mål om rent drikkevand og rent vand i søer, fjorde og havområder, stop for tab af biodiversitet i 2020 samt en reduceret klimabelastning fra landbruget. For eksempel er økologisk ekstensiv drift et effektivt middel i de kommende vandplaner, som alternativ til at tage landbrugsjord ud af drift, mener Leif Bach Jørgensen, landbrugsfaglig medarbejder ved Det Økologiske Råd.

Det Økologiske Råd peger på, at det ikke vil koste den danske stat penge at styrke landdistriktsprogrammet. Tværtimod vil staten spare ca. 210 millioner kroner årligt i medfinansiering ved at overføre 15 procent af støtten til landdistriktsprogrammet.

Intet krav om national medfinansiering
Der er nemlig ikke krav om national medfinansiering, når de enkelte lande overfører penge fra den direkte støtte til landdistriktsstøtten.

Landbrugsstøtten løber op i 6,5 milliarder kroner. Hvis regeringen benytter muligheden for at overføre 15 procent, svarer det til 975 milliarder kroner. Og den løsning ligger lige til højrebenet, mener Det Økologiske Råds formand.

- Uden brug af fleksibilitet på op til 15 procent vil regeringen få mere end svært ved at finde midler til at nå en fordobling af det økologiske areal, vurderer Bo Normander.

Økologisk Landsforening roser fødevareminister Dan Jørgensen for at have afsat 20 mio. kr. til økologisk markeds- og eksportfremme samt mere viden om økologi til landmænd.

- Det er glædeligt, at fødevareministeren og et bredt flertal i folketinget bakker op om vores ønske om støtte til en offensiv indsats for økologisk salg – også på eksportmarkeder – samt mere viden om økologi til forbrugere og landmænd, siger Per Kølster.

Han påpeger dog samtidig, at der er behov for 40 mio. kr. årligt alene for at fastholde 2013-niveauet for støtte til disse områder.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: