S: Naturen trænger til et massivt løft

NATUR – Selvom regeringen nu langt om længe dropper udtagning af knap 30.000 hektar natur, er det langt fra godt nok. Der er brug for mere natur. Mere vild natur og mere fredet natur, skriver Christian Rabjerg Madsen, miljøordfører for Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet vil have 75.000 hektar urørt skov, hvor naturen får første prioritet. Foto: Verdens Skove

Af Christian Rabjerg Madsen, miljøordfører for Socialdemokratiet

»Der er et yndigt land«, synger vi. Og den danske sangskat er i det hele taget rig på beskrivelser af den danske natur. Det samme er vores kunst og kultur. Det er netop fornøjelsen ved at nyde naturen i Danmark. At det hele ikke er ens. Men at naturen er forskellig, og at den forandrer sig.

Måske lægger vi ikke så meget mærke til det. Men den danske natur er ved at forandre sig. Og det har betydning for vores dyr og planter. Lærken, sommerfuglen og haren er alle dyr, som vi kender. Og det er dyr, som er foreviget i vores danske folkesange. Heldigvis er der stadig mange af dem tilbage i Danmark. Men udviklingen går den forkerte vej.

Fuglene forsvinder
Bestanden af sanglærker er halveret over de senere årtier. Et stor antal dagsommerfuglearter er truede eller sårbare. Og haren er så udsat, at den optræder på listen over truede dyr herhjemme.

Næsten tre millioner fugle er forsvundet fra det åbne land. Og den danske bestand af biarter er under pres. Det er både et tab for biodiversiteten og en økonomisk byrde for planteavlerne i Danmark på grund af bestøvning.

Vi har i Danmark været dygtige til at udvikle vores bysamfund og infrastruktur. Det binder landet tættere sammen og det er godt. Men det betyder også, at vi i mangler store, sammenhængende og vilde naturarealer, så arter kan sprede sig. Det vil Socialdemokratiet ændre på.

Vilde naturparker
Vi ønsker, at Danmark får 15 nye vilde naturparker med et samlet areal, der svarer til hele Bornholm. 15 vilde naturparker på statens og kommunernes areal vil give den sammenhængende og vilde natur et massivt løft. De vilde naturparker vil være naturreservater med store naturoplevelser, hvor der i forvejen ikke er beboelse. Hvor træer og andre planter hverken dyrkes, høstes eller fældes. Og hvor der kan udsættes forskellige større planteædere som naturforvaltere, der kan bringe den danske natur tættere på sit oprindelige udgangspunkt.

Samtidig vil de prægtige dyr være publikumsmagneter, som det eksempelvis allerede ses i dag med vildhestene på Langeland og elgene i Lille Vildmose. Nye vilde naturparker i Danmark vil også understøtte turismen. Naturparkerne skal være for alle. Og samtidig tilbyde de besøgende særlige oplevelser.

Ønsker 75.000 hektar urørt skov
Men Socialdemokratiet vil mere end det. Vi vil have 75.000 hektar urørt skov i Danmark. Skov, som får lov at passe sig selv på naturens egne præmisser til gavn for dyr og planter. Vi vil have mere beskyttet natur. Selvom regeringen nu langt om længe dropper udtagning af knap 30.000 hektar natur, er det langt fra godt nok. Der er brug for mere natur. Mere vild natur og mere fredet natur.

Men vi skal også passe på den natur, vi har. I Danmark har vi udpeget områder, som kræver en særlig beskyttelse. De såkaldte §3-beskyttede arealer. Vi ønsker et forbud mod sprøjtning og gødskning på disse arealer, så vi kan forbedre naturen og dermed de levesteder, som er nødvendige for en lang række arter.

Ny natur- og miljøpolitik, der samler Danmark
Regeringen derimod ønsker ikke noget forbud, og det første Venstre gjorde, da de kom til magten efter sidste valg, var at annullere SR-regeringens forbud, før det nåede at træde i kraft.

Der er brug for en ny regering, som vil naturen. For den trænger til et massivt løft. Socialdemokratiet vil skabe en fremtid med meget mere natur omkring os. En fremtid med mere vild og sammenhængende natur. En fremtid, hvor færre dyr og planter er truet af udryddelse.

Der er brug for en ny natur- og miljøpolitik, der samler Danmark.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: