Roadpricing er den rigtige løsning

Roadpricing er en effektiv måde at regulere trafikken på, men den politiske modstand er stor. Foto: Colourbox

ROADPRICING – En ny rapport peger på roadpricing som en god løsning og foreslår et landsdækkende forsøg. Det Økologiske Råd glæder sig, for roadpricing er et effektivt redskab, som kan regulere bilkørslen.

Det Økologiske Råd glæder sig over, at Produktivitetskommissionen i sin nye Rapport om Infrastruktur støtter indførelse af roadpricing og foreslår et landdækkende forsøg i stor skala med betalingssystemer, der skal regulerer bilkørslen – helt på linje med hvad Trængselskommissionen foreslog i september.

- Roadpricing er en god ide, og det er uforståeligt, at der er så stor politisk modstand mod at bruge dette mest effektive værktøj til at regulere bilkørslen og dens forurening, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

En skrue uden ende
Han er dog meget skeptisk over for andre af Produktivitetskommissionen anbefalinger – f.eks at udbygge motorvejene omkring København, i Trekantsområdet og visse andre steder.

- Man kan ikke bygge sig ud af trængsel på vejene. Det fører bare til mere biltrafik. At udbygge vejnettet, hvor der er mest trængsel – f.eks. indfaldsvejene omkring til København – er en skrue uden ende, og det tager Produktivitetskommissionen ikke højde for sine samfundsøkonomiske analyser, siger Christian Ege.

Problematiske beregninger
Christian Ege, mener desuden, at nogle de samfundsøkonomiske beregninger i rapporten er problematiske. Det gælder især dem, som viser dårlige rentabilitet for en række kollektive infrastrukturprojekter som f.eks. letbaner ved Odense og i ring 3 omkring København. De er ifølge kommissionen urentable i sammenligning med højklasse-busser.

- Erfaringen viser, at der er betydeligt større komfort for passagererne i tog og letbaner end i busser, og derfor er det lettere at få bilisterne over i den kollektive trafik, hvis tog og letbaner er en valgmulighed,  siger Christian Ege.

- Infrastruktur handler desuden om andet end effektivitet, men også f.eks. om, at give dem, der ikke bruger bil, en rimelig mobilitet. Værdien af det indgår ikke i de samfundsøkonomiske analyser. Derfor får kollektive trafikanlæg ret systematisk en ringe forrentning både i Produktivitetskommissionens rapport og i mange andre beregninger, påpeger Christian Ege.

Skævt billede af virkeligheden
Han peger desuden på, at samfundsøkonomiske beregninger, som de er udformet i dag, i det hele taget punkter giver et skævt billede af virkeligheden. Det skyldes blandt andet, at de lader tidsbesparelser veje tungere end andre faktorer såsom reduktion af forurening og klimapåvirkning. De tager heller ikke højde for de store samfundsmæssige omkostninger ved, at en stor del af befolkningen ikke får den anbefalede motion.

Mangel på motion giver høj risiko for livsstilssygdomme, som koster samfundet dyrt, og bilisterne kunne undgå mange helbredsproblemer, hvis de oftere ville gå eller cykle i stedet for at sætte sig bag rattet. Endelig ignorerer Produktivitet kommissionen med sine samfundsøkonomiske beregninger også, at Danmark har en klimamålsætning, og at en del af den under alle omstændigheder skal opfyldes af transportsektoren, understreger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: