Rift om grønne støtte-kroner

TILSKUD – Hver anden støttekrone fra Miljøministeriets MUDP-pulje går til vandteknologi og klimatilpasning.

Godt halvdelen af Miljøministeriets pulje går til vandteknologi og klimatilpasning.

Rekordmange virksomheder og vidensinstitutioner søgte i 2012 om at få støtte fra Miljøministeriet til grønne udviklingsprojekter og innovative løsninger. Der var i alt 100 ansøgere, og heraf fik 58 projekter støtte, oplyser Miljøministeriet.

Hvordan håndterer vi de stigende regnmængder i Danmark? Hvordan genanvender vi de sjældne metaller i computerudstyr? Og hvordan nedbringes luftforureningen fra skibe? Det er blot nogle af de udfordringer, som virksomheder og vidensinstitutioner har søgt og fået penge til fra Miljøministeriets MUDP-program, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.

- Vi har givet dobbelt så mange penge til udvikling af grøn teknologi i 2012 som i 2011. Jeg glæder mig over at så mange mindre virksomheder har søgt og fået tilskud. Denne gang har der været penge til både store og små projekter, som eksempelvis udvikling af støjskærme der kan opsamle regnvand, og udvikling af teknologi der øger genanvendelsen af elektronikaffald, siger miljøminister Ida Auken.

Godt halvdelen går til klima og vand
Projekterne spænder fra vand og klimatilpasning over ressourcer og affald til luft og kemikalieprojekter. Godt halvdelen af pengene går til løsninger inden for vand og klimatilpasning. Det dækker blandt andet håndtering af regnvand og spildevand. For eksempel vil en virksomhed udvikle en ny pumpeløsning til spildevand.

- De virksomheder, som formår at producere mere med mindre, bliver fremtidens vindere. Finanslovsaftalen for 2013 giver mulighed for at sætte endnu mere tryk på. Vi har langt flere midler og dermed mulighed for at støtte større projekter. Vi vil gerne hjælpe ressourceeffektive løsninger på vej, for vi har en fælles interesse i at styrke virksomhedernes grønne konkurrenceevne, så dansk økonomi bliver mindre følsom over for de stigende ressourcepriser, siger miljøminister Ida Auken.

Miljøministeriet har fra 2008 til 2012 støttet i alt 205 projekter hos virksomheder og vidensinstitutioner med 157 millioner kroner – heraf 61 millioner alene i 2012. Det svarer til projektaktiviteter for mindst 320 millioner kroner, eftersom ansøgerne skal medfinansiere projekterne.

I 2013 er der udsigt til yderligere en fordobling af støttebeløbet, da der i alt er afsat 130,9 mio. kr. til miljøteknologiindsatsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: