SF: Grundvandet er for vigtigt at overlade til regeringen og DF

SPRØJTEGIFT – SF er med i pesticidaftalen for ikke at overlade håndteringen af drikkevandet til regeringen og Dansk Folkeparti. Vi havde gerne set en mere ambitiøs aftale, skriver SF’s Trine Schøning Torp.

Af Trine Schøning Torp, SF’s ordfører for miljø, landbrug og fødevarer

Når SF er med i aftalen, er det fordi, vi mener, at drikkevandet er for vigtigt til bare at overlade det til regeringen og DF.

Regeringens udspil handlede om at give mulighed for flere pesticider for at forhindre ukrudtsresistens. Altså at give patienten mere af den medicin, som den er blevet syg af.

For SF var det vigtigt at vise en anden vej, hvor pesticider ikke er det eneste virkemiddel mod resistens. I sidste øjeblik fik vi med, at der skal laves en handlingsplan med henblik på, at landbrugets dyrkningsmetoder skal ændres i stedet for at bruge kemi. Økologerne og tidligere tiders landmænd har vist, at det kan sagtens lade sig gøre.

Havde gerne set mere ambitiøs aftale
Jeg havde gerne set en meget mere ambitiøs aftale og er ikke begejstret for alt. Men ved at bide sig fast til det sidste er det lykkedes at få flere tiltag, som øger sikkerheden for vores drikkevand, blandt andet:

1. Fremover må landmænd ikke sprøjte afgrøder 30 dage før, de skal høstes og ender på spisebordet. Når folketingsflertallet er et andet, vil vi arbejde for, at det også kommer til at gælde afgrøder til dyrefoder.

2. Fremfor at sprøjte sig ud af problemerne med resistens, har vi sikret, at der bliver lavet en handlingsplan med godt landmandsskab i centrum. Det vil sige sædskifte, overvågning og stop for rutinemæssig sprøjtning.

3. Vi har sikret, at landmænd mindsker risikoen for, at deres sprøjtegifte driver med vinden og ender med at ødelægge økologiske æbler og grøntsager på nabogården. Sker det alligevel, skal landbruget kompensere dem, der har fået ødelagt deres høst.

4. Ekstra begrænsninger i de boringsnære områder. Det er et fremskridt, at der overhovedet sker noget omkring beskyttelsen af de vigtigste arealer for vores grundvands- og drikkevandsbeskyttelse. Vi ville gerne have gjort disse områder helt fri for sprøjtning, men det var der ikke opbakning til. Så den del af aftalen må vi arbejde for at få udvidet, når folketingsflertallet forhåbentlig skifter.

Aftalen er en slags arbejdsprogram, hvor mange af de konkrete aftaler skal laves i de videre forhandlinger. Ved at være med i aftalen sikrer vi os, at vi også sidder med i det forhandlingsforløb.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: