Rejsehold skal vejlede kommuner om klimatilpasning

KLIMA – De kommende års klimaændringer vil påvirke vores dagligdag på mange områder.

Grønne tage, som her fra Ecostaden Augustenborg i Malmø, opsuger regnvand og kan aflaste kloaksystemet.

Derfor lancerer miljøminister Ida Auken en ny portal, hvor man kan søge viden og læse om, hvordan vi kan handle for at tilpasse os ændringerne.

Samtidig etablere miljøministeren et klima-rejsehold, der allerede er i færd med at pakke kufferterne. Rejseholdet skal drage land og rige rundt med tips og gode råd til kommunerne om, hvordan de bedst kan sikre sig mod monsterregn, oversvømmelser og andre af de ekstreme vejrforhold, som er en direkte følge af de globale klimaforandringer.

Kommunerne har ansvaret

-  Kommunerne har ansvaret, men vi kan bidrage med støtte og ekspertise, så også de små kommuner kan leve op til ansvaret. Jeg glæder mig til at se rejseholdet i aktion, siger miljøminister Ida Auken.

Rejseholdet kan undervejs suppleres med eksperter inden for områder som eksempelvis transport og kystsikring – alt efter behov. Kommunerne bliver dermed sikret, at rejseholdet altid er rustet til at tage sig af den enkelte kommunes behov for information og vejledning.

Kommuner vil gerne have besøg

Flere kommuner har allerede bedt om besøg af rejseholdet, som er en gratis service fra Miljøministeriet.

En af rejseholdets store opgaver bliver at hjælpe kommunerne med de kommunale handlingsplaner for klimatilpasning, som skal være klar inden to år.

Grønne lokalplaner og digitale værktøjer er nogle af de nye værktøjer, rejseholdet har med i kufferten, forklarer Ida Auken.

. Og der er flere ting på vej, når vi får ny klimalovgivning igennem. Mange kommuner er godt i gang med klimatilpasning. De har indset, at det er for dyrt at vente. For klimaets skyld, og fordi der er rigtig mange arbejdspladser i det, siger miljøministeren.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: