Regionerne skal tage hånd om jordforurening

Miljøminister Ida Auken vil ændre jordforureningsloven, så regionerne kan tage hånd om gamle forurenende lossepladser, som truer vandmiljø og internationale naturbeskyttelsesområder.

Regionerne skal fremover sørge for at gamle lossepladser ikke forurener. (Foto: Colourbox)

I dag er der omkring 43 store jordforureninger rundt om i landet, som mistænkes for at forurene vandmiljøet, men det er uvist, hvilke der udgør en reel trussel. Miljøminister Ida Auken vil fremsætte et nyt lovforslag, der gør det muligt for regionerne at sætte systematisk ind over for de jordforureninger, som truer Danmarks vandmiljø og internationale naturbeskyttelsesområder.

- Vi bliver nødt til at vide, om forurening fra eksempelvis gamle lossepladser ligger og siver til vores åer og vandløb. Derfor vil jeg have ændret reglerne, så regionerne fremover også tager sig af de jordforureninger, der udgør en fare for vores natur og vandmiljø, siger miljøminister Ida Auken.

Skal und hovsa-løsninger
Regionerne fokuserer i dag på jordforureninger, som kan skade menneskers sundhed eller drikkevand, fordi jorden omkring boliger, børneinstitutioner eller drikkevandsboringer er forurenet. De nye regler skal sikre, at regionerne inden 2018 har fået overblik over, hvilke jordforureninger der truer vandmiljø og natur, så de kan prioritere indsatsen og sætte ind der, hvor det er nødvendigt.

- Vi skal undgå hovsa-løsninger, hvor gravemaskiner sættes i gang de forkerte steder i landet. Derfor afsætter vi nu tid til, at regionerne kan kortlægge de jordforureninger, der truer vores vandløb, søer og have. Kun på den måde sikrer vi en effektiv miljøbeskyttelse. Lovforslaget giver dog samtidig regionerne mulighed for at handle her og nu, hvis de finder frem til grunde, hvor forurening siver ud og skader internationale naturområder, siger miljøminister Ida Auken.

Miljøministeriet og Danske Regioner har aftalt, at opgaven med at kortlægge og sætte akut ind overfor forringelser af internationale naturbeskyttelsesområder finansieres indenfor den eksisterende ramme gennem omprioriteringer.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: