Esben Lunde kæmper for retten til at forurene

MILJØ – Danmarks miljøminister Esben Lunde Larsen kæmper i EU for at lempe kravene til landbrugets ammoniak-forurening. På rådsmødet i Bruxelles har Danmark stemt imod EU’s ratificering af en revideret Gøteborgprotokol, som forpligter medlemsstaterne til reduktioner på en række stoffer.

Esben Lunde Larsen: Miljømål må ikke forringe landbrugets konkurrencevilkår. Foto: Colourbox

EU har i går formaliseret beslutningen om ratifikation af den reviderede Gøteborgprotokol. Og det blev med et dansk nej. Regeringen mener, at det danske mål for reduktion af ammoniak for 2020 ikke tager hensyn til usikkerheden, som er forbundet med fastsættelsen af målet.

- Desuden har det været centralt for regeringen, at konkurrencevilkårene for dansk landbrug ikke forringes, skriver miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

- Vi skal arbejde for at mindske luftforureningen internationalt, men det er ganske enkelt ikke rimeligt, at Danmark skal reducere ammoniak med 24 procent i 2020, mener ministeren.

- I Danmark har vi længe haft høje krav til blandt andet landmændene om at mindske brugen af ammoniak. Når vi så skal finde 24 procent mere, er ammoniakmålene en straf for at have været ambitiøse, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Han mener, at fordelingen »bør være mere fair, så den danske konkurrenceevne ikke forringes og henviser til, at Danmark er alene om at skulle sænke ammoniakforureningen med 24 procent i 2020 i forhold til 2005.

Miljøministeren og landbrugets konkurrencevilkår
Ud over ammoniak skal luftforureningen med partikler, svovl, NOx, metan og flygtige organiske stoffer også sænkes. Fra 2020 til 2030 vil flere EU-lande blive forpligtet til at sænke deres ammoniakudledning yderligere, så EU-gennemsnittet stiger fra seks procent til 18 procent.

- Regeringen er forpligtet til at føre protokollens tiltag ud i livet, så vores nej i dag ændrer ikke på, at vi er loyale over for EU’s mål. Men det er et princip for regeringen, at konkurrencevilkårenes i dansk landbrug ikke forringes, og at reguleringen skal ske med udgangspunkt i en fair byrdefordeling mellem medlemsstaterne, siger Esben Lunde Larsen.

For fortsat at være loyal over for EU’s ambitioner for at mindske luftforureningen, agter regeringen at godkende protokollen på Danmarks vegne. Forpligtelserne i den reviderede Gøteborgprotokol skal i forvejen implementeres i dansk lov gennem NEC-direktivet, som blev vedtaget i EU i december 2016.

FAKTA om luftforurening

Danmark er forpligtet til at reducere udledningen af en række stoffer inden 2020. Følgende tal er reduktionen mellem 2005 og 2020:

NOx: 56 procent
VOC: 35 procent
SO2: 35
NH3: 24
PM2.5: 33

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: