Region Midtjylland i spidsen med grønne indkøb

GRØNNE INDKØB – Som den første region tilslutter Region Midtjylland sig Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. Miljøministeren ser det som et vigtigt skridt og håber at se flere regioner i partnerskabet i en nær fremtid.

Det kommende universitetshospital i Skejby ved Aarhus skal gå i spidsen med grønne indkøb.

Når hospitalerne i Holstebro, Viborg eller Hammel køber senge, lagner eller operationsudstyr, vil regionen fremover sikre, at patienterne ikke udsættes for allergifremkaldende stoffer, og at det nye tekniske udstyr bruger mindre energi.

Sammen med seks kommuner og Miljøministeriet skal Region Midtjylland nu være med til at stille en række enslydende miljøkrav til virksomhederne og på den måde øge efterspørgslen på grønne løsninger.

Region Midtjylland bliver dermed den første region, der tilslutter sig Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, der hidtil har bestået af syv kommuner og Miljøministeriet.

- Det er et vigtigt skridt, at vi nu får en region med i partnerskabet. Alt andet lige, så har Region Midtjylland en noget større indkøbsvolumen end de fleste kommuner, så det er virkelig noget, der rykker, siger Ida Auken.

Auken håber at se flere regioner i partnerskabet
Hun håber, at Region Midtjyllands beslutning vil inspirere de andre fire regioner til også at tilslutte sig partnerskabet.

- Jo flere, der stiller de samme miljøkrav, jo lettere bliver det for leverandørerne at prioritere deres miljøindsats og leve op til miljøkravene. Det handler om at bruge de offentlige indkøbskroner strategisk til at flytte markedet i en grønnere retning, understreger Ida Auken.

- Vi har allerede en lang tradition for at medtænke miljøhensyn, når vi køber ind, og med det nye partnerskab indgår vi i et netværk, hvor vi får redskaber og målsætninger til at sætte handling bag de hensigtserklæringer, regionsrådet har vedtaget, siger afdelingschef Frank Neidhardt fra Medico Teknisk Afdeling i Sundhedsplanlægningen i Region Midtjylland,

Fælles indsats for miljøet
Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb er et samarbejde for kommuner og regioner, der ønsker at gøre en ekstra og fælles indsats for miljøet ved hjælp af indkøb. Partnerskabet blev stiftet i 2006 mellem Miljøministeriet, København, Odense og Aarhus kommuner. Siden da har Herning, Sønderborg, Egedal og Frederiksberg kommuner og nu altså Region Midtjylland tilsluttet sig.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: